cuadro de mando integral o balanced scorecard

Els Indicadors ISO poden ser el quadre de comandament?

Indicadors ISO i quadre de comandament

Els indicadors de procés d’un certificat ISO (com ara certificat ISO 9001 de qualitat) són una de les eines més poderoses per l’estratègia, management i la millora continua si els plantegem com a quadre de comandament en el marc de la Business Intelligence (o intel·ligència empresarial).
Els indicadors ISO, recollits reflecteixen el rendiment de l’organització, d’acord amb el seu pla estratègic a més l’estat actual del negoci ajudant a definir l’estratègia o línia d’acció futura.

Requisits dels indicadors ISO

Els indicadors ISO que formen el quadre de comandament, cal:

  • Tenir indicadors ISO de cada procés. Cal dissenyar el quadre de comandament per seguir tots els processos i àrees de l’empresa. El càlcul dels indicadors ISO ha de ser senzill. La informació que ens aporta ha d’ajudar-nos a funcionar millor i guanyar diners.
  • Vincular els indicadors ISO amb el pla estratègic. Els indicadors ISO si els gestionem com a quadre de comandament ajuden als executius a comunicar la missió, visió i política de qualitat a tots els nivells de l’empresa, involucrant a tots els col·laboradors a aconseguir els objectius del pla estratègic i el pla de negoci de l’empresa.
  • Donar informació rellevant a la Direcció de cara a la presa de decisions. S’aconsegueix amb l’anàlisi dels indicadors ISO que formen part del quadre de mando. L’anàlisi del resultat dels indicadors ISO ha de permetre fer el seguiment dels resultats de l’empresa. Permet veure l’evolució a les diferents àrees de l’empresa. Els indicadors ISO cal que tinguin un valor de referencia o objectiu (del pla estratègic, pla de negoci o del certificat ISO).
  • Fer servir els indicadors com un  dashboard del negoci. Per aconseguir-ho cal vincular els indicadors amb el pla estratègic i el pla de negoci.

Contacti amb nosaltres, el podem ajudar a convertir els indicadors del certificat ISO en el quadre de mando integral