Requisits legals: actualització i seguiment

Requisits legals, voluntaris i de client

Qualsevol empresa ha de complir els requisits legals aplicables. Els certificats ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001, normes de seguretat alimentària i de responsabilitat social requereixen com a mínim que es compleixin els requisits legals, provinents de lleis. A més també hi poden haver compromisos voluntaris i compromisos de clients.

Hi ha multitud de requisits legals. Poden ser normativa Europea; normativa de l’Estat Espanyol; normativa autonòmica o normativa local. Les normes requereixen identificar i avaluar els requisits aplicables. Mantenir al dia els requisits legals és una gran feina que es pot subcontractar. Pregunta’¡ns com et podem ajudar.

Identificació dels requisits

La pròpia activitat i les normes ISO requereixen identificar i complir els requisits legals aplicables. De forma general, podem parlar de requisits:

  • Requisits generals. Referent a aquelles obligacions que ha de complir una empresa amb activitat industrial, com ara les vinculades amb els seus equips (Aires Condicionats, Calderes o Aparells de compressió), instal·lacions (com ara l’elèctrica o antiincendis) així com les obligacions legals vinculades amb el seu manteniment.
  • Requisits de qualitat. S’identifiquen a partir dels requisits especificats als contractes o a les comandes que ens fan. No sempre hi ha requisits específics de clients. Vinculat amb una certificació ISO 9001.
  • Requisits específics dels productes i màquines com ara el marcatge CE, ROHS,  o els dels productes mèdics o medical device.
  • Requisits ambientals. Tant vinculats a la llicència ambiental i gestió dels diferents impactes ambientals com ara residus, aigua, contaminació atmosfèrica o cicle de vida entre altres. Relacionat amb una certificació ISO 14001, ISO 50001 o una etiqueta ecològica.
  • Requisits de seguretat laboral per assegurar, a través d’una certificació ISO 45001, la implantació i compliment dels diferents requisits legals vinculats amb la SST com ara el Reial Decret 486/1997.
  • Requisits de seguretat alimentària. Començant amb els vinculats amb el Registre Sanitari i el Manual APPCC.

Seguiment i avaluació dels requisits

Per seguir els requisits legals una bona opció és subcontractant el servei a una consultora externa.  Facilita el seguiment tant de la legislació Europea, Espanyola, Catalana i Local. A més, pot ajudar a implantar els requisits.

Recomanem avaluar la implantació efectiva i eficient dels requisits a través de l’auditoria ISO interna del sistema integrat de gestió.