Publicades les noves normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 9000

Normes ISO - Certificats ISO

Noves normes ISO

S’han publicat les noves normes ISO 9001 i ISO 14001. A partir d’ara, les empreses i organitzacions certificades han de començar a fer la transició cap a les noves versions, recordant-li que els certificats emesos amb les versions anteriors deixaran de ser vàlids com a molt tard el setembre del 2018. Amb aquestes noves versions, les normes ISO de sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 9000 s’adapten al seu temps:

  • ISO 9001:2015 Un nou enfoc per que els sistemes de gestió de qualitat aportin més valor a les organitzacions. La ISO 9001:2015 ajuda a la millora continua d’un certificat ISO 9001. Els principals canvis es basen en:
  • ISO 14001:2015 Una versió que incorpora nous requisits ambientals i facilita la integració amb altres sistemes de gestió.
    La nova ISO14001:2015 inclou conceptes nous com “risc”, “perspectiva del cicle de vida”, “desenvolupament sostenible”, “protecció ambiental”, “parts interessades” i “context de l’organització”, formant part dels requisits que defineixen un sistema de gestió ambiental per empreses que considerin el medi ambient com a part fonamental del seu pla estratègic.
  • ISO 9000:2015 Nova visió de la norma ISO sobre la terminologia i els fonaments en que es basen els sistemes de gestió de la qualitat

Links relacionats amb les noves normes ISO

 

About Jordi Gabarró Sust 156 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.