Normes ISO - Certificats ISO

Publicades les noves normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 9000

Noves normes ISO

S’han publicat les noves normes ISO 9001 i ISO 14001. A partir d’ara, les empreses i organitzacions certificades han de començar a fer la transició cap a les noves versions, recordant-li que els certificats emesos amb les versions anteriors deixaran de ser vàlids com a molt tard el setembre del 2018. Amb aquestes noves versions, les normes ISO de sistemes de gestió ISO 9001, ISO 14001 i ISO 9000 s’adapten al seu temps:

  • ISO 9001:2015 Un nou enfoc per que els sistemes de gestió de qualitat aportin més valor a les organitzacions. La ISO 9001:2015 ajuda a la millora continua d’un certificat ISO 9001. Els principals canvis es basen en:
  • ISO 14001:2015 Una versió que incorpora nous requisits ambientals i facilita la integració amb altres sistemes de gestió.
    La nova ISO14001:2015 inclou conceptes nous com “risc”, “perspectiva del cicle de vida”, “desenvolupament sostenible”, “protecció ambiental”, “parts interessades” i “context de l’organització”, formant part dels requisits que defineixen un sistema de gestió ambiental per empreses que considerin el medi ambient com a part fonamental del seu pla estratègic.
  • ISO 9000:2015 Nova visió de la norma ISO sobre la terminologia i els fonaments en que es basen els sistemes de gestió de la qualitat

Links relacionats amb les noves normes ISO