ISO 9001:2015 versus ISO 9001:2008 : Paraules clau

Paraules clau a la ISO 9001:2008 vs ISO 9001:2015

Paraules clau a ISO 9001 ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
“Client” (Customer) 50 vegades 63 vegades
“Satisfacció del Client” (Customer Satisfaction) 8 vegades 27 vegades
“Direcció” (Top Management)
“Lideratge” (Leadership)
10 vegades 16 vegades
“Pla” (Plan), “Planificació” (Planned), Planning 36 vegades 47vegades
Objectius de qualitat i objectius (Quality Objective, Objective) 15 vegades 17 vegades
“lmprove”, “lmprovement” 24 vegades 41vegades
“Process” “Processes” 78 vegades 109 vegades
“Risk”, “Risk-based thinking” 2 vegades 49 vegades

A la nova ISO 9001:2015 les paraules clau que tenen més importància respecte la ISO 9001:2008 son, d’acord amb la taula anterior son “Lideratge / Direcció”; “Processos” i “Risc”

Altres paraules clau que també adquireixen més importància a la nova ISO 9001:2015 son: “Client”;  “Satisfacció del Client”;”Pla”; “Planificació”; “Planning”; “Objectius de qualitat i Objectius”.

Cal tenir en compte que la ISO 9001:2015 facilita la integració amb altres normes com ara la ISO 14001 , ISO 45001 o la ISO 26000 entre altres normes.

Principals canvis a la ISO 9001:2015.

De forma més concreta, l’augment dels següents conceptes és fruit dels principals canvis a la nova ISO 9001:

  • Lideratge i Direcció, inclòs el “improve”. Per això cal implicar la Direcció al certificat ISO 9001:2015. Per això, per exemple recomanem fusionar el certificat de qualitat ISO 9001 amb eines com el pla de negoci i el quadre de mando o KPI.
  • Processos. Qualsevol que sigui l’enfocament que s’utilitza, crec que qualsevol organització ha d’assegurar que pot passar la prova de valor per a l’organització.
  • Risc, per això cal una gestió del risc de les diferents activitats de l’organització. Encara que sempre hem de tenir en compte que les empreses, parcialment ja gestionen el risc, pot ser molt interessant posar en marxa normes que ajuden a la gestió del risc (per exemple la ISO 31000 de caràcter general o la ISO 13485, la ISO 27001 i la ISO 28000 de forma sectorial en productes sanitaris, seguretat informàtica i cadena de subministre respectivament) o eines de gestió del risc com ara l’AMFE.

Com pots adaptar-te a la nova ISO 9001:2015?

Encara que encara tinguis temps per adaptar-te a la ISO 9001:2015, recomanem que la comencis a aplicar com abans millor. Per facilitar aquesta adaptació, et podem ajudar a partir de:

  • Auditoria ISO interna segons la norma ISO 9001, basada en el compliment dels seus requisits, establint un pla d’acció per adaptar-se a la nova norma.
  • Formació ISO 9001 per aprendre què implica la nova ISO 9001 a la seva organització.
  • Certificat ISO per aconseguir el certificat ISO integrat a l’estratègia i el pla de negoci.