procés de certificació

Com és el procés de Certificació després d’acceptar la certificadora?

Certificadores ISO

Per acabar el procés de certificació, les certificadores acreditades per ENAC més habituals per aconseguir el certificat ISO son:

 • AENOR, certificadora referent al mercat espanyol.
 • Certificadora SGS ICS.
 • BVQI – Bureau Veritas Quality Internacional.
 • TÜV, certificadora s’alemanya amb delegacions a tot el mon.
 • Lloyds’s Register – Certificadora LRQA.
 • OCACert – Institut de certificació acreditada per ENAC.

Procés de certificació després d'acceptar l'oferta

Un cop acceptat el pressupost per aconseguir la certificació ISO, la certificadora acreditada:

 1. Reb l’oferta signada. És necessari enviar a la certificadora la oferta firmada com a senyal d’acceptació perquè la certificadora processi la informació i proposi els dies d’auditoria de la Fase 1 i de la Fase 2 per acabar el procés de certificació.
 2. Acorda les dates d’auditoria amb l’equip d’auditories adequat. Implica que la certificadora es posa en contacte per confirmar dates (de la “Fase 1” i de la “Fase 2”) així com el nom de l’auditor jefe. A la vegada, l’auditor demanarà el mapa de processos. No està obligat a acceptar els dies, pot sol·licitar que se li canvii l’equip d’auditors així com les dates d’auditoria.
 3. Dissenya el pla d’auditoria per part de l’auditor, un cop s’ha rebut el mapa de processos. El Pla s’envia al client.
 4. Farà l’auditoria de certificació inicial, els dies pactats. L’auditoria de certificació sempre tindrà dues Fases:
  • Fase 1. El propòsit és confirmar que està preparat per l’avaluació complerta. No es detecten no conformitats, es detecten trobades.
  • Fase 2. El seu propòsit és confirmar que el sistema de gestió s’ajusta a la pràctica dels requisits de la norma escollida. Per tancar aquesta fase, pot ser necessari enviar un Pla d’Accions Correctives (PAC) sobre les no conformitats detectades a l’auditoria. Cal que l’auditor aprovi el PAC.
 5. Aprovada l’auditoria de certificació inicial, es verificarà internament a la certificadora l’informe de l’auditor. El procés de certificació acaba quan la certificadora emet el certificat.
 6. Cal mantenir el certificat ISO perquè sigui eficient i eficaç, així com aconseguir la millora continua. Per aconseguir-ho pot fer servir serveis com el d’outsourcing ISO o auditoría ISO interna del sistema de gestió.