Auditoria a proveïdor

Auditoria a proveïdor, una eina a disposició de les empreses

L’auditoria a proveïdor és una avaluació del nivell de rendiment de la cadena de subministre amb l’objecte d’una millora continua dels productes i serveis o de qualsevol altra paràmetre que l’organització pretenia verificar. Fomenten la confiança entre socis comercials i donen resposta a dubtes específics sobre el rendiment de la cadena de valor.

Els últims anys han anat sorgint diferents tipus d’auditoria a proveïdors en funció de l’objectiu de l’empresa client, dels requisits de les normes de qualitat (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IQNet SR10) i de garantir la traçabilitat del servei o producte des del seu origen fins al seu consum.

Auditories a proveïdors més freqüents

Les auditories a proveïdors més freqüents son:

Beneficis de l’auditoria a proveïdor

Els principals beneficis de l’auditoria a proveïdor per l’organització son:

  • Gestió del risc associat al rendiment de la cadena de subministre. A l’auditoria s’assegura la traçabilitat en la cadena de valor. Ajuda a controlar la subcontractació per part del proveïdor i per certificar l’origen del producte o subproducte.
  • Reducció de costos associats a activitats de gestió de la cadena de subministre. Els proveïdors estan controlats amb l’auditoria.
  • Reducció dels recursos interns relacionats amb les activitats de gestió de la cadena de subministre, si subcontracta l’auditoria per obtenir una avaluació independent per professionals competents.