Millora continua Kaizen

Millora continua KAIZEN

Kaizen: El miracle japonès

La millora continua amb el sistema Kaizen té el seu origen amb Edward Deming visionari en el seu temps del sistema de qualitat i de la seva aplicació pràctica i Joseph M. Juran.

L’aplicació del sistema de millora continua Kaizen (“canvi i bondat” o “Millora progressiva” en japonès) algunes persones la defineixen com el menor cost operatiu o inventari reduït, mentre que altres el descriuen en termes d’augment de l’eficiència o la millor qualitat o estar o estar a temps. L’objectiu final sempre és ser més eficaç.

És el precursor de la norma ISO (International Organitation for Standardization). A la seva filosofia i els seus principis es basa en aquest sistema de gestió.

Metodologia Kaizen per la millora continua

El sistema de la millora continua Kaizen es basa en que qualsevol procés d’una organització es pot millorar, no permet processos ociosos, tot és millorable i cal perseguir la millora total gràcies a la implicació de totes les persones de l’organització. Així s’aconsegueix la qualitat total, detectant els errors per errades als processos, millorant des de l’origen, no detectant-los a posteriori a través d’inspeccions del producte final.

Tots els estaments de l’empresa, inclosa la gerència, cal que estiguin implicats al sistema. Les millors idees, les millors propostes de millores surten dels treballadors. Per això, la clau de l’èxit és  la implicació i motivació del personal al pla estratègic i pla de negoci, així com establir uns procediments, estàndards de millores i mesures, com ara a través d’un certificat ISO 9001 o l’aplicació de la Millora Continua fins la Qualitat Total.

La millora continua dels processos Kaizen és compatible amb les necessitats dels clients, pel que permet la seva satisfacció i conseqüentment l’ampliació de mercats, així com més productivitat i menys malbarataments implicant més estalvi i menys cost.

La millor forma d’aplicar Kaizen és obtenint el compromís de l’alta direcció i involucrant-la a l’establiment d’una fita específica. Un cop feta, els treballadors comencen a centrar-se en aquest objectiu, fent canvis a les seves àrees, etc. Un cop aconseguida la fita, s’estableix un nou objectiu a aconseguir. Al mateix temps, és molt important establir pràctiques quotidianes de gestió del treball amb la finalitat d’assegurar que les millores fetes es mantenen en el temps. Si tot va bé,  aquest ajudarà a assolir la millora continua.

10 Normes de Kaizen per fer créixer el teu negoci

A l’aplicació de l’eina de qualitat Kaizen per la millora continua, cal tenir en compte 10 regles Kaizen amb la finalitat de fer créixer el seu negoci:

  • Regla núm 1: Descarti les idees convencionals o fixes.
  • Regla núm 2: Pensi en com fer-lo, no per què no es pot fer.
  • Regla núm 3: No posi excuses, comenci a qüestionar les pràctiques i procediments actuals.
  • Regla núm 4: No buscar la perfecció. Faci les coses immediatament, encara que sols aconsegueixi el 50% de l’objectiu.
  • Regla núm 5: Corregir d’immediat si hi ha un error.
  • Regla núm. 6: No gasti diners per Kaizen, faci servir el seu coneixement.
  • Regla núm. 7: El coneixement es reforça enfront les dificultats.
  • Regla núm. 8: Pregunti per què cinc vegades per trobar les causes arrel.
  • Regla núm. 9: Busqui el coneixement que aporten deu persones en conjunt, més que el coneixement d’una sola persona.
  • Regla núm.10: Les idees Kaizen son infinites.