auditoria ambiental

Diagnòstic ambiental a l’empresa

Ningú dubte que la conservació i protecció ambiental cada vegada és més important. Amb un bon diagnòstic ambiental coneixerà els seus riscos i oportunitats ambientals actuals a partir de les interaccions entre l’empresa i el medi ambient.

Què aporta un diagnòstic ambiental?

  • Conèixer i aplicar les eines de gestió ambiental a la seva empresa, alineats amb el seu pla de negoci. Així aconseguirà la satisfacció dels seus clients, implicant un augment de la reputació de la seva empresa. Així és més fàcil aconseguir l’èxit a la gestió de les xarxes socials per part del community manager.
  • Conèixer la legislació ambiental vigent i la seva aplicació. D’aquesta forma tindrà la certesa que compleix amb tots els requisits ambientals que els apliquen. Evitarà sorpreses.
  • Identificar impactes ambientals tant de la seva organització com dels proveïdors de qualsevol sector i / o activitat i pels diferents àmbits. D’aquesta forma estarà més preparat, tant per la identificació i valoració de riscos ambientals, així com dels aspectes ambientals que requereix tant ISO 14001 como la verificació EMAS.
  • Definir indicadores ambientals crítics o KPI per seguir la gestió ambiental de la seva empresa. Posteriorment s’incorporaran al quadre de comandament per facilitar el seguiment i mesura.
  • Establir mecanismes pel control i seguiment dels indicadors, a través de procediments, instruccions o controls periòdics.
  • Establir plans de millora ambiental a partir d’objectius o accions de millora, amb accions, responsable i terminis per la seva execució. Es poden incloure al seu pla estratègic.

Serveis de Gestió Ambiental

  • Certificat ISO 14001 de gestió ambiental, fent servir la nostra metodologia “sense papers” basada en Microsoft 365. També el podem ajudar a aconseguir el certificat ISO 50001 d’eficiència energètica o ISO 14006 d’ecodisseny.
  • Auditoria ISO 14001 interna del seu certificat de gestió ambiental. Gràcies a la nostra experiència com consultors, garantim l’aportació de valor.
  • Outsourcing ISO 14001 per externalitzar les tasques de Responsable del seu Sistema de Gestió Ambiental amb el nostre mètode basat en Microsoft 365.