Com gestionar accions correctives i de millora

Gestionar accions correctives i de millora permet implantar millores específiques als processos per eliminar amb eficàcia i eficiència la causa arrel de les no conformitats. Per fer-ho, cal una gestió de riscos que integri tot el sistema de gestió.

Recorda que tots els problemes del sistema integrat de gestió ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i de Responsabilitat Social, per més petits que semblin, poden tenir un gran impacte sobre els resultats. Per això, cal una gestió de les accions correctives i de millora eficient i eficaç perquè no causin problemes repetibles i costos inevitables.

Procés per gestionar accions correctives i de millora del sistema de gestió

 • Identifica el problema. Identifica el  problema a partir de documentació clara, completa.  Ha d’aportar detalls sobre qui, què, quan, on i per què de l’esdeveniment en qüestió. Així, és important enfocar la gestió de riscos a l’anàlisi del compliment i li assignis la categoria, d’acord amb el nivell d’impacte. En nivell d’impacte determinarà la urgència i el tipus de tractament.
 • Troba la causa arrel. Investiga la causa arrel del problema, fent servir metodologies que involucrin a tot el personal, els processos i resultats. El sistema ha de poder-se traçar per rastrejar amb facilitat els canvis i les accions. Alguns dels mètodes habituals per trobar la causa arrel, son:
  • Pluja d’idees o Brainstorming.
  • Diagrama de flux.
  • Diagrames d’espina de peix.
  • Diagrames d’afinitat.
  • 5 per què.
 • Aplica les accions establertes. Cal executar les correccions amb la màxima brevetat possible. Evitaràs més errades, noves no conformitats i futures interrupcions dels processos que no requereixin la aplicació del pla de continuïtat del negoci. Es tracta de “més val prevenir que curar”.
 • Implanta les accions. Implementa les accions correctives  per resoldre o eliminar la causa de la no conformitat, amb eficiència i eficàcia. Amb l’acció de millora, elimines la causa d’una possible no conformitat, és a dir, actues abans que passi.
 • Fes una verificació. Cal verificar que les accions correctives i de millora han eliminat la causa arrel que ha generat la no conformitat, d’acord amb el que s’havia planificat. També cal determinar que la seva execució no han creat noves inconsistències, ja que qualsevol canvi als processos per solucionar una no conformitat, pot ser una font de problemes potencials. L’auditoria ISO interna, pot ser una bona eina per la verificació.