certificado Q de calidad turística

Què aporta el certificat Q de Qualitat Turística?

Què és el certificat Q de Qualitat Turística?

El certificat Q de Qualitat Turística implica el compliment dels requisits de les normes de Qualitat Turística. El “certificat Q” aporta als establiments turístics prestigi, diferenciació, fiabilitat, rigorositat i promoció per part de l’ICTE amb l’objecte de reforçar la imatge de la “Q” davant del consumidor final.

Els establiments amb la Q de Qualitat, han passat unes estrictes auditories. Asseguren un servei turístic amb garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per assegurar als clients la millor experiència turística possible.

Els sectors normalitzats pel certificat Q de Qualitat son: Agències de viatge, Allotjaments Rurals, Balnearis; Càmpings; Camps de Golf, Convention Bureaux, Empreses de Temps Compartit, Espais Naturals Protegits, Estacions d’Esquí i Muntanya, Guies de Turisme, Hotels i Apartaments Turístics, Instal·lacions Nàutiques Esportives, Oci Nocturn. Oficines d’Informació Turística, Palaus de Congressos, Patronats de Turisme, Platges, Restaurants, Transport Turístic per carretera, Turisme Actiu.

Què aporta el certificat?

Per poder treure profit d’un certificat Q de Qualitat, cal que Direcció hi cregui realment en ell i que apliqui els criteris de la norma tant en el treball diari com a la millora continua.

El certificat Q de Qualitat turística, aporta:
  • Ajuda a diferenciar-se de la competència.  Implica la millora continua cap a la satisfacció dels clients, a partir dels serveis i qualitat dels establiments.  La Q de Qualitat Turística implica una millora de la reputació de l’establiment i a promocionar-lo.
  • Augmentar els clients i aconseguir fidelitzar-los.  Un certificat Q interioritzat aconsegueix resultats amb els clients perquè la Q de Qualitat Turística està molt enfocada sobretot a la satisfacció dels clients.
  • La millora continua del servei turístic, degut a que implica el compromís de la millora continua on s’impliquen activitats habitualment no associades amb la qualitat com ara el pla estratègic o les prioritats d’inversió.
  • Motivar i implicar al personal. El personal es imprescindible per aconseguir l’èxit de la Q de Qualitat Turística. Per millorar la seva implicació, crec que caldria fer dinàmiques de participació més actives i efectives.
  • Millora la gestió. Implantar un Sistema de Gestió que incorpora les bones pràctiques que garanteixen la qualitat dels productes i serveis que s’ofereixen a partir de la prevenció de riscos i l’optimització de recursos. El certificat es pot integrar amb altres normes com la ISO 9001 i la ISO 14001.