pla de màrqueting

Anàlisi DAFO

Com fer un bon anàlisi DAFO?

Què és l’anàlisi DAFO? L’anàlisi DAFO (també anomenat SWOT o FODA) és una eina de planificació estratègica que serveix per avaluar les seves fortaleses i debilitats internes, així com les oportunitats i amenaces externes: Fortaleses: Són els atributs o recursos interns que donen un avantatge competitiu sobre els altres. Els punts forts poden incloure factors […]

Com fer un bon anàlisi DAFO? Llegeix més »

consultoria estratègica i Solucions estratègiques

Solucions estratègiques per guanyar diners i ISO 9001

Solucions estratègiques Com a  consultoria estratègica tenim les solucions estratègiques i les sabem integrar amb el certificat ISO 9001, que ajuden a créixer i guanyar diners a partir de la millora de l’estratègia i funcionament empresarial: Pla estratègic per establir estratègies que permetin complir la missió de l’organització. Estableix objectius a assolir i a llarg

Solucions estratègiques per guanyar diners i ISO 9001 Llegeix més »