consultoria estratègica i Solucions estratègiques

Solucions estratègiques per guanyar diners i ISO 9001

Solucions estratègiques

Com a  consultoria estratègica tenim les solucions estratègiques i les sabem integrar amb el certificat ISO 9001, que ajuden a créixer i guanyar diners a partir de la millora de l’estratègia i funcionament empresarial:

  • Pla estratègic per establir estratègies que permetin complir la missió de l’organització. Estableix objectius a assolir i a llarg termini la posició en un segment del mercat concret. Està inspirat en la visió.
    • Quadre de mando, Balanced Scorecard o Tableau de Bord. Amb el Quadre de comandament podem seguir com funcionen els diferents processos.
  • Pla de Negoci o recull de plans que defineixen allò que esperem a curt termini. En destaquem:

Serveis de consultoria ISO

Som la millor consultoria ISO perquè incoporem al certificat ISO l’estratègia i el pla de negoci amb els nostres serveis:

  • Certificat ISO per transmetre confiança tant a proveïdors com a clients. Els certificats més habituals son la ISO 9001 de qualitat, ISO 14001de gestió ambiental, ISO 45001 de seguretat i salut i normes sectorials com el OEA referent al comerç internacional, BRC de seguretat alimentària o ISO 13485 referent al medical device. Els certificats ISO es poden integrar amb el Pla de Negoci i el Pla estratègic.
  • Certificats de producte, per complir els requisits legals (Marcatge CE) o buscar una diferenciació respecte la competència (Etiquetes ecològiques o ecoetiquetes).

Sabem integrar totes aquestes solucions estratègiques en un mateix sistema integrat de gestió a partir del nostre servei d’outsourcing ISO.

Podem ajudar-te. Vols que t’ajudem? Demanan’ns informació