Sostenibilitat a l’empresa

Sostenibilitat a l'empresa i Responsabilitat Social

Després d’aconseguir un certificat ISO 9001, la sostenibilitat a l’empresa s’ha convertit en un factor molt important per a la viabilitat i èxit empresarial impulsat en gran manera pel compromís creixent amb el finançament verd. Aquestes directrius han transformat la forma en què les empreses operen, prioritzant l’adopció de pràctiques sostenibles i aposten per l’economia circular. L’enfoc cal als aspectes ambientals, socials i de governança (ESG) son un pilar per a enfortir una empresa al mercat i contribuir a la seva Responsabilitat Social.

Per a potenciar els resultats en els aspectes ESG i consolidar una posició sostenible en el mercat, les empreses han d’abraçar estratègies que promoguin la innovació i l’eficiència en termes d’impacte ambiental. Això implica l’adopció de tecnologies verdes, la reducció d’emissions de carboni, la gestió sostenible de recursos i la integració de pràctiques d’economia circular. A més, establir metes ambicioses per a la reducció de la petjada de carboni i la implementació de polítiques de sostenibilitat en tota la cadena de subministrament són accions essencials per a millorar els resultats ambientals.

En l’àmbit social, les empreses han d’enfocar-se a promoure la igualtat, la diversitat i la inclusió. Això implica desenvolupar polítiques que garanteixin condicions laborals justes, el respecte als drets humans i la participació activa en la comunitat. La inversió en programes de formació, el foment de la diversitat en el lloc de treball i la col·laboració amb les parts interessades poden ser grans passos per la millora continua dels resultats socials i l’enfortiment de la reputació empresarial.

La governança corporativa és fonamental a la sostenibilitat empresarial. Implica promoure la transparència, l’ètica i la responsabilitat social. La incorporació de criteris ESG en la presa de decisions estratègiques i la divulgació transparent d’informació rellevant són pràctiques que reforcen la confiança dels inversors, clients i parts interessades, contribuint així al valor corporatiu i social.

La Responsabilitat Social o RSE

El compromís amb les persones, la societat i el medi ambient de la responsabilitat social es tradueix en accions concretes que busquen el benefici de totes les parts implicades. Són ja moltes les organitzacions que han incorporat la Responsabilitat Social a la seva gestió, o que estan en vies de fer-ho, com un mode d’afegir valor a l’empresa. Per a fer-ho, es poden utilitzar eines com: