Fases per implantar un sistema de qualitat útil i àgil

Fases per implantar un sistema de qualitat útil i àgil orientat a la productivitat

sistema de qualitat i millora continua

1. Sistema de Qualitat per la productivitat i millora continua

Un sistema de qualitat amb certificat ISO 9001, basats en la millora continua d’acord amb el Cicle de Deming o PDCA busquen augmentar la productivitat.

La productivitat és un dels indicadors més importants per la Direcció, el comportament dels negocis, empreses, entitats i organitzacions. La productivitat inclou variables variables incloses en el pla de negoci com el personal, condicions laborals, clima organitzacional i constitució d’equips. El sistema ajuda a implantar i seguir el pla estratègic.

El sistema de gestió de qualitat aconsegueix augmentar la productivitat perquè ajuda a alinear les forces de treball d’una companyia i comunicar-nos directament per millorar la satisfacció dels clients o destinataris dels productes.

2. Fases per implantar un Sistema de Gestió de Qualitat

Les fases per implantar un sistema de qualitat es basa en els següents elements:

  1. Definir la situació actual. Per començar a implantar un sistema de gestió de la qualitat que millori la productivitat és fonamental conèixer la situació inicial. Cal tenir clares les raons que ens porten a implantar un sistema de gestió i quins els beneficis o avantatges que n’esperem.
  2. Fixació d’objectius: Del diagnòstic inicial es deriven els objectius estratègics i de qualitat a curt, mig i llarg termini. Perquè els objectius millorin la productivitat, cal definir objectius parcials, assignant el temps a dedicar-hi, equips de treball i els recursos a assignar-hi.
  3. Planificació dels terminis per assolir els objectius. Encara que és recomanable que els terminis siguin flexibles i adaptables, en un sistema de gestió de la qualitat cal que estiguin definits.
  4. Definició de recursos i personal que es necessiten per assolir els objectius del sistema de gestió de la qualitat. Per definir-los, cal que el sistema de qualitat tingui en compte els recursos que té l’organització així la possibilitat d’optimitzar-los, millorar-los, i si és precís, intervenir-los.
  5. Avaluar la productivitat actual. Podem trobar que la productivitat estigui baixant, o que els índexs amb que es mesura la productivitat siguin erronis. En qualsevol dels dos escenaris cal definir, en el marc del sistema de qualitat, estratègies per fer servir millor els recursos.
  6. Implementar canvis o millores a partir de la posada en marxa de les estratègies que hem definit en “avaluar la productivitat” en el marc del sistema. Implica definir i implementar els terminis, recursos i indicadors de seguiment que busquen optimitzar el nivell de productivitat de l’empresa per fer més amb menys.

3. Outsourcing ISO del Sistema de Gestió.

L’Outsourcing ISO en el règim de “management as a service” o “Head Renting” ajuda a adquirir talent directiu directiu vinculat, per exemple, amb el sistema de gestió de qualitat, aportant:

  • Flexibilitat a partir de quadres directius flexibles i competents que permeten adaptar-se amb eficàcia a un entorn empresarial canviant, cada vegada més competitiu.
  • Rendibilitat. A una organització els beneficis i la rendibilitat poden augmentar amb una intel·ligent combinació de directius fixos i externs de lloguer, a dedicació complerta o parcial.
  • Management as a Service “part-time”. Les tasques de Responsable del sistema de gestió de qualitat sovint no precisen dedicació full-time. Hi ha estadístiques que mostren que un directiu a dedicació complerta sols fa servir el 20% del seu temps a aspectes estratègics i de direcció, aspectes on aplica el seu talent, mentre que en el 80% del temps restant el dedica a activitats rutinàries, reporting i aspectes tècnics o administratius del seu departament. Totes aquestes tasques son delegables a personal menys qualificat o a eines informàtiques com ara “Gesttic – Software ISO
About Jordi Gabarró Sust 151 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.