outsourcing iso

Outsourcing ISO – La gestió de la qualitat “anticrisis”

L’ “Outsourcing ISO” de les tasques de Responsable del Sistema de Gestió li permetrà gestionar el seu Sistema de Gestió certificat amb una notable reducció de costos directes.

L’externalització de Sistemes suposa avui en dia una eina eficaç i productiva. Permet millorar substancialment la interacció del personal implicat en el seu Sistema de Gestió. Amb el nostre sistema “ISO sense papers” potenciarà la millora continua del Sistema de Gestión. A més, tindrà un responsable del sistema altament qualificat, amb experiència provada i sense costos derivats de la seva incorporació a la plantilla.

Tasques de l'Outsourcing ISO

Del nostre servei d’outsourcing ISO, destaquem els següents serveis:

  • Actualització de la documentació del sistema (polítiques, manuals, procediments i instruccions). Controlem la documentació a través de Sharepoint, per la “Gestió documental
  • Seguiment de la documentació del sistema. L’ajudem a seguir i elaborar els documents del sistema. Destaquem: quadre de comandament (amb els indicadors de processos), objectius de millora i revisió per la direcció. Ajudem a integrar el seu sistema de gestió amb el pla de negoci.
  • Gestió de no conformitats, accions correctives i de millora. Amb l’outsourcing ISO, l’ajudem a identificar, registrar i gestionar correctament totes les reclamacions de clients, no conformitats, accions correctives i accions de millora. Per aconseguir-ho, fem servir el nostre tiqueting com a eina de suport.
  • Contacte constant. Gràcies a la nostra metodologia “Software ISO” sense papers, basada en “Microsoft 365”, estem constantment en contacte tant virtualment a través de Microsoft Teams com presencialment, en el moment que es consideri oportú.
  • Auditoria ISO interna. Fem l’auditoria interna amb auditors sènior. Garantim l’aportació de valor, a través de la detecció de no conformitats, accions correctives i oportunitats de millora.
  • Auditories de certificació. Ajudem a la planificació de l’auditoria de la certificadora. Acompanyem a l’auditoria de certificació i elaborem el PAC, en el cas que es pertoqui.

Certificats ISO

El podem ajudar amb el nostre servei d’outsourcing ISO amb les certificacions ISO més habituals:

Demani’ns més informació sense compromís.