Millor auditor intern

Les qualitats del millor auditor intern

En un sistema de gestió certificat, és clau tenir el millor auditor intern pel bon funcionament i conformitat del sistema. Complir amb les competències tècniques no és suficient, es requereixen altres habilitats com garantia d’idoneïtat i competitivitat.

Qualitats del millor auditor intern

Les 8 competències que ha de tenir el millor auditor intern son:

  • 1 – Persona integra. El millor auditor intern cal que sigui objectiu i ferm en les seves decisions, fins i tot quan tots els auditats es manifestin en desacord i insatisfets amb els resultats de l’auditoria. Un bon auditor intern, no s’ha de deixar influenciar o intimidar per alterar les seves decisions. La seva fortalesa serà la confiança en ell mateix per opinar i objectar. Per això, una bona opció és contractar l’auditoria ISO.
  • 2 – Bon comunicador. El millor auditor intern ha de ser capaç de mantenir converses clares, concises i prescriptives amb totes les parts interessades. Tenir aquesta qualitat permet a l’auditor garantir que l’alta direcció i els empleats valorin els resultats de l’avaluació i es comprometin amb les recomanacions i consells de la millora continua.
  • 3 – Domina la tecnologia. Es bo saber fer servir un software ISO per una gestió “sense papers”. Maximitzarà l’eficàcia i eficiència de l’auditoria, estalviant temps i diners. Gràcies a aquesta competència estarà enfortit en ciberseguretat, errades informàtiques i del sistema.
  • 4 – Crea relacions de col·laboració. Crea un ambient de treball basat en el respecte, la confiança i el recolzament entre les parts interessades. Contribueix a implementar un enfoc de processos en el que les diferents àrees treballen com un sistema i compleixen els mateixos objectius planificats.
  • 5 – Preparat. El millor auditor és aquell que s’actualitza constantment, estudia i enforteix les seves competències sobre la norma que audita (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485 o Responsabilitat Social entre altres). Així es manté actiu, millorant professionalment.
  • 6 – Prioritza adequadament. No saber per on començar condueix a malgastar els recursos de temps i diners. Per això, un bon auditor sabrà concentrar-se en allò que és realment important. L’enfoc basat en riscos i l’anàlisi de dades, seran eines determinants en el moment de prioritzar processos i formular objectius estratègics per la qualitat i millora continua de de tot el sistema.
  • 7 – Creatiu i innovador. L’auditor intern ha de crear i innovar soluciones estratègiques que s’ajustin a les necessitats i condicions del pla de negocipla estratègic. Busca aquestes qualitats a l’auditor intern i aconsegueix enfortir la productivitat y rendibilitat dels processos.
  • 8 – Líder. Ha de ser un bon líder amb grans destreses per influir i empatitzar entre les parts interessades. Així, els seus consells tindran valor i impacte sobre el comportament del personal i de la mateixa gerència. És bo que l’auditor sigui capaç d’entendre’ns i ser empàtic amb els recursos i la situació de l’empresa. D’aquesta manera, serà capaç de fer aportacions realment útils.

En conclusió, Ara que coneixes les qualitats del millor auditor intern, estàs preparat per buscar-lo entre el teu personal o subcontractant-lo a fora. Si vols, demana’ns pressupost d’auditoria interna.