Millor Pràctica Ambiental

Millor pràctica ambiental , BEMP o Best Environmental Management Practices

Moltes empreses han millorat la seva gestió i el seu rendiment ambiental, treballant per fer els seus processos més eficients alineats amb l’economia circular. La millor pràctica ambiental és una eina que permet detectar noves formes d’incidir i d’aprendre de l’intercanvi d’experiències en la gestió ambiental.

Per ajudar les organitzacions a treballar en aquesta línia, el Joint Research Centre de la Comissió Europea (JRC) identifica, avalua i documenta les millors pràctiques de gestió ambiental (BEMP) per a diferents sectors en estreta col·laboració amb les empreses del sector. Per fer-ho, el JRC segueix l’anomenat enfocament del frontrunner, és a dir, estudia aquelles tècniques, mesures o accions que implementen les organitzacions del sector més avançades en termes de rendiment ambiental en cadascuna de les àrees, com ara l’eficiència energètica, l’eficiència en l’ús dels recursos, la reducció de residus, les emissions, però també la gestió de la cadena de subministrament.

Millor pràctica ambiental

Els resultats d’aquest treball són els anomenats “Documents de Referència Sectorial” (SRD) sobre la millor pràctica de gestió ambiental. Actualment estan publicades dels següents sectors: comerç al detall; turístic; fabricació d’aliments i begudes; construcció; administració pública; agrícola; fabricació de vehicles; fabricació d’equips elèctrics i electrònics; gestió de residus i fabricació de productes metàl·lics.

L’elaboració dels Documents de Referència Sectorial (SRD) deriva de la implementació del Reglament EMAS (Sistema d’Ecogestió i Auditoria Ambiental de la UE). Aquests documents sobre la millor pràctica de gestió ambiental no només estan orientats a les organitzacions registrades en l’EMAS, sinó que també estan destinades a organitzacions amb altres sistemes de gestió ambiental (ISO 14001) o organitzacions sense un sistema de gestió ambiental formalment implantat, que vulguin reduir el seu impacte ambiental.

Son una molt bona eina per ajudar a la millora continua ambiental que requereix tant la verificació EMAS com el certificat ISO 14001 de gestió ambiental. A més, hem de tenir en compte que a vegades aplicar la millor pràctica ambiental és un requisit de la llicència ambiental.