Millor Pràctica Ambiental

Millor pràctica ambiental o BEMP

Moltes empreses milloren la seva gestió ambiental aplicant la “millor pràctica ambiental” o “Best Environmental Management Practice”. Implica treballar per fer els seus processos més eficients alineats amb l’economia circular i la Responsabilitat Social. Implica fer servir eines com l’ecodisseny, ecoetiquetes o declaracions ambientals de producte.

La millor pràctica ambiental és una eina que permet detectar noves formes d’incidir i d’aprendre de l’intercanvi d’experiències en la gestió ambiental. Ajuden a aconseguir les millora continua ambiental.

Per ajudar a treballar en aquesta línia, el Joint Research Centre de la UE (JRC) identifica, avalua i documenta les millors pràctiques de gestió ambiental (BEMP) per a diferents sectors en estreta col·laboració amb les empreses del sector. Estudia tècniques, mesures o accions a implantar en termes de rendiment ambiental en cadascuna de les àrees. Té en compte l’eficiència energètica i en l’ús dels recursos, la reducció de residus, les emissions, però també la gestió de la cadena de subministrament.

Millor pràctica ambiental: BEMP

Els resultats d’aquest treball són els anomenats “Documents de Referència Sectorial” (SRD) sobre la millor pràctica de gestió ambiental. Actualment estan publicades les referències sectorials dels següents sectors: turística; fabricació d’aliments i begudes; construcció; administració pública; agrícola; fabricació de vehicles; fabricació d’equips elèctrics i electrònics; telecomunicacions i els serveis de les TIC; gestió de residus i fabricació de productes metàl·lics.

L’elaboració dels Documents de Referència Sectorial (SRD) deriva de la implementació del Reglament EMAS (Sistema d’Ecogestió i Auditoria Ambiental). Aquests documents pot servir a qualsevol organitzacions que vulguin reduir el seu impacte ambiental, tinguin o no certificat ISO 14001 o EMAS.

Son una molt bona eina per ajudar a la millora continua ambiental que requereix tant la verificació EMAS com el certificat ISO 14001 de gestió ambiental. A més, hem de tenir en compte que a vegades aplicar la millor pràctica ambiental és un requisit de la llicència ambiental.