Mètode dels 5 w

Mètode dels 5 W

El mètode dels 5 W és una tècnica que permet transmetre un missatge de forma eficient. És la forma més senzilla i complerta de presentar informació a un certificat ISO. Pot ser útil en els plans d’acció, objectius o accions correctives. Ajuda a un sistema de gestió ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 56002 o de Responsabilitat social.

Què necessitem per començar?

Abans d’aplicar el mètode dels 5 W cal recollir la informació prèvia que necessitarem:

  • Pas 1: Comenceu amb la història de l’equip: En primer lloc, recopileu tots els detalls sobre la incidència o no conformitat per a una anàlisi posterior. Ens hem de plantejar questions com ara: Com i qui el va detectar? Quan es va instal·lar la màquina? Quan es va fer el darrer manteniment? Es fa alguna modificació en el passat recent? Feu un esbós / il·lustració per estudiar el tema. L’esbós clar no es pot fer tret que la configuració de la peça es conegui clarament i sigui necessària observació al lloc. Podeu fer servir fotografies o videos per ajudar a detectar situacions anormals.
  • Pas 2: recopileu dades sobre l’historial del problema: Quan va començar a aparèixer el problema? (des del principi, és freqüent?) És la primera vegada o no passa de forma periòdica? Si es va produir abans, quina acció es va prendre cada vegada? Per a problemes repetitius, treballeu amb dades i fets. L’estudi de dades detallades revela un patró.
  • Pas 3: Recolliu informació sobre el canvi del patró d’operació recentment passat. Per trobar-la, ens podem fer preguntes com ara: Hi ha hagut algun augment de càrrega o capacitat? Hi ha algun operador / personal nou treballant? S’ha fet servir algun material o lubricant nou sense cap validació?.

Ara ja estem preparats per fer la comunicació al seu sistema de gestió integrat aplicant el mètode dels 5 W.

Marc del mètode dels 5 W

El nom del mètode dels 5 W prové de les 5 preguntes que ens hem de fer:

  • Què? (What) Dóna informació sobre el problema: Quin és el problema? i Quin és el fet?
  • On? (Where). Explica la ubicació: On es va trobar el problema? On va sorgir el problema? i on afecta?
  • Qui? (Who) tindrà responsabilitats sobre l’acció. Qui va observar el problema? Qui conduirà a la solució?
  • Quan? (What). Fa referència al temps tant referent a quan va sorgir el risc o oportunitat així com el temps en executar les accions.
  • Per què? (Why): Ens hem de respondre per què és un problema o què volem aconseguir amb les accions que fem?

Resolent les 5 preguntes plantejarem les accions de la seva certificació ISO vinculades amb el pla de millora, objectiu o  l’acció correctiva eficient i eficaç.