Estratègia al sistema de gestió ISO 9001

La integració de l’estratègia al sistema de gestió ISO 9001, adaptada a les seves necessitats, implica:

Fase 1. Anàlisis de l'estratègia actual

Implica fer una auditoria estratègica prèvia a l’elaboració del pla estratègic sobre:

 • L’empresa. Missió, visió i valors de l’empresa i/o política de qualitat ISO 9001.
 • Objectius de l’empresa i els seus resultats.
 • Context. Punts forts, dèbils, amenaces i oportunitats de l’empresa, vinculats amb el context. Cal elaborar un DAFO.
 • Producció. Anàlisi de l’estratègia i capacitat de producció. Innovacions aplicables.
 • Anàlisis econòmic – financer. Anàlisis de l’estratègia econòmic – financera i el balanç de situació. Sistema de finançament actual, possibilitats i evolució. Anàlisi de rendibilitat de las inversions, objectius, resultats, desviacions i motius.
 • El mercat. Necessitats i expectatives del mercat així com la participació en ell. Definició i quantificació dels canals de distribució i dels punts de venda. Cóm es la competència o productes substitutius i la seva estructura. Descripció dels competidors. Segmentació del client / consumidor.
 • El producte. Anàlisis de l’estratègia de producte i serveis afegits. Anàlisis del llançament de productes anteriors, objectius, resultats, desviacions i motius. Innovacions fetes sobre els productes. Cicle de vida del producte.
 • Preu. Estratègia de preus. Escala de marges i preus de cessió i venda. Descomptes i sistema de fixació de preus feta servir. Comparació amb els preus de la competència. Elasticitat dels preus.
 • Distribució. Estratègia de distribució. Cobertura total de l’empresa i per zones. Estudi i anàlisis dels canals de distribució i la seva rendibilitat. Equip comercial. Anàlisis de les acciones de distribució fetes abans, objectius, resultats, desviacions i motius. Estratègia de merchandising i de les accions fetes fins el moment. Anàlisis de l’estratègia de compres, magatzematge i logística.
 • Comunicació. Reputació, posicionament, notorietat i coneixement de l’empresa i la marca. Anàlisis de les accions vinculades amb comunicació i promoció de vendes fetes fins el moment, objectius, resultats, desviacions i motius.
 • Certificat ISO 9001 de qualitat.

Fase 2. Elaboració del Pla Estratègic

A partir dels resultats de l’anàlisi de l’estratègia actual, elaborarem el Pla Estratègic que ajuda a aconseguir l’estratègia de l’empresa. Del Pla Estratègic, destaquem els següents punts:

 1. Missió, visió, valors i estratègia de l’empresa.
 2. Pla d’Operacions.
 3. Pla Financer. Amb el pla financer, responem a: Falta una anàlisis experta i professional de la situació financera? Vols saber com millorar la situació financera? Et falta finançament per executar projectes nous o no saps com trobar-los?
 4. Pla de màrqueting, inclòs el màrqueting digital.
 5. Gestió de qualitat segons ISO 9001.
 6. Pla de RRHH.
 7. Pla de continuïtat del negoci d’acord amb la norma ISO 22301.

Fase 3. Integri l'estratègia al sistema de gestió

L’ajudem a implantar l’estratègia al sistema de gestió, a partir del resultat dels objectius estratègics. Ajudem a actualitzar el pla estratègic en funció de les necessitats i canvis detectats.

Un pla estratègic es revisa anualment amb reunions i auditories de seguiment del pla estratègic. Amb la nostra consultoria estratègica el podem ajudar a complir el pla estratègic amb el servei d’Outsourcing estratègic o amb Gesttic – Software ISO.

Podem fer un projecte d’implantació d’un pla estratègic a mida de les seves necessitats. Contacti amb nosaltres per ajudar-lo.