Gestió del risc comercial

Gestió del risc Comercial

Per què la gestió del risc comercial?

Grans, mitjanes, petites i microempreses han d’adoptar mesures per prevenir i fer la gestió del risc comercial d’impagats per gestionar adequadament els crèdits a clients. Cal ressaltar que la gestió del risc comercial cal fer sempre i no sols quan la conjuntura econòmica és desfavorable.

Contràriament al que es fa habitualment, la gestió de risc comercial no ha de fer-se sols durant els cicles econòmics negatius, és a dir, quan hi ha un problema seriós de morositat. Cal fer-ho en qualsevol conjuntura econòmica, inclòs en èpoques de creixement i bonança.

Per fer correctament, l’administració del crèdit d’un client el primer pas és conèixer el concepte de risc viu d’un deutor comercial. El risc viu es defineix com tot el diner que el creditor pugui perdre si un client entra en insolvència definitiva. La gestió de risc comercial es pot integrar a un sistema de gestió ISO 9001 de qualitat o dins dels requisits del OEA.

Què aporta la gestió del risc comercial

Els objectius de la gestió de risc comercial son:

 • Prevenir la morositat i els impagaments minimitzant el risc que suposen les vendes amb ajornament de pagament i com minorar.
 • Identificar i controlar els riscos vinculats a la concessió de línies de crèdit comercial i a altres mitjans de cobrament.
 • Minimitzar el risc d’impagament mitjançant garanties reals i personals del client.
 • Reduir el risc de les operacions mitjançant instruments legals com els contractes i condicions generals de venda.
 • Reduir el període mitjà de cobrament i incrementar els fluxos de caixa.

Què cal tenir en compte a la gestió del risc comercial?

 1. Principals riscos de les operacions a crèdit i la seva gestió per minimitzar-los.
 2. Com reduir el període mig de cobraments per augmentar el flux de caixa i reduir costos de finançament de l’actiu corrent.
 3. Estratègies de riscos i les polítiques de crèdit: què són i com establir-les. Haurien d’estar alineades amb el certificat ISO 9001 i el pla de negoci.
 4. Avaluació del risc de clients i com fer l’atorgament de crèdits. Es poden tenir en compte els requisits de la norma ISO 31000.
 5. Establir el crèdit i el seu límit, tant de clients antics i nous. Cal definir els perfils del personal que poden fer-ho.
 6. Reduir el risc d’impagament amb els contractes i altres documents mercantils que reforcen la posició jurídica del proveïdor.
 7. Garanties per protegir-se dels impagaments i per assegurar que les factures es cobraran.
 8. Contractar serveis de tercers que cobreixen el risc d’impagament o fan una gestió de cobrament dels impagats: assegurança de crèdit, factoring, agències de cobrament.
 9. Com fer el recobrament de les factures i la reclamació dels impagats.

Els consultors ISO poden ajudar a implantar els requisits de la gestió de risc comercial al sistema de qualitat ISO 9001 o Operador Econòmic Autoritzat.