Càlcul del contingut reciclat d’un producte

Norma per al càlcul del contingut reciclat

Donat el creixent interès per la sostenibilitat i la reducció de residus. El càlcul del contingut reciclat d’un producte és un aspecte fonamental. Per a dur a terme aquest procés, es requereix un compromís amb la millora contínua ambiental amb eines com a ISO 14001 o la verificació EMAS.

Una eina clau en aquest procés és la norma UNE-EN 15343, la qual estableix els procediments essencials per a la traçabilitat dels plàstics reciclats. Aquesta norma no sols defineix els mètodes de seguiment, sinó que també proporciona els fonaments necessaris per a calcular el percentatge de contingut reciclat en un producte.

El seguiment i control de les matèries primeres d’entrada, el procés de reciclatge i el material. Constitueixen els primers passos per a determinar la qualitat i la quantitat de productes reciclats.

Està reconeguda l’aplicació de la norma UNE-EN 15343. En la Llei 7/2022 sobre residus i sòls contaminats per a una economia circular, com a guia essencial en la gestió de plàstics reciclats, està referenciada.

Altres normes centrades en reciclatge de plàstics

A més de la UNE-EN 15343, existeix una sèrie d’estàndards complementaris que se centren en el reciclatge de plàstics. Alguns d’ells són la UNE-EN 15342, UNE-EN 15344, UNE-EN 15345, UNE-EN 15346, UNE-EN 15347, UNE-EN 15348:2015 i UNEIX-CEN/TR 15353 IN. Dona pautes i criteris per a garantir la qualitat i la traçabilitat en tot el procés de reciclatge de plàstics. Així enforteix la confiança en la utilització de materials reciclats.

En línia amb la promoció d’una economia circular, s’emfatitza la importància de les normes relacionades amb les bosses de plàstic reutilitzables. Algunes d’elles són la UNEIX 53930-1 i la UNEIX 53930-2. Aquests estàndards estableixen directrius clares per al disseny i la fabricació de bosses de plàstic reutilitzables, promovent la seva durabilitat i contribuint a reduir el consum de bosses d’un sol ús.

Conclusió

En conclusió, l’avaluació del contingut reciclat d’un producte es basa en estàndards rigorosos i processos de seguiment detallats. El compliment d’aquestes normatives no sols és fonamental per a satisfer les demandes dels clients i reguladors. També és crucial per a avançar cap a una economia més sostenible i circular.