auditoria ISO

Auditoria interna ISO

Manteniment del certificat ISO

Si volem competir en un mercat global, és imprescindible tenir un certificat ISO de gestio de la qualitat, però una vegada obtingut cal veure’l com una inversió que ha de servir per aconseguir la millora continua i els resultats empresarials. Per això cal fer una auditoria interna anualment.

La feina diària dificulta la utilitat de l’auditoria, acabant fent-la per complir amb els requisits de la norma en que estem certificats. Una de les formes perquè això no passi és subcontractant l’auditoria ISO interna a una consultoria estratègica en sistemes de gestió de prestigi.

Si no hi dediquem temps o no tenim les competències per mantenir el sistema de gestió certificat, no ens aportarà cap benefici. Per això és bo haver fet un curs de ISO 9001 al personal implicat i pot ser interessant formar a auditors interns amb un curs d’auditors ISO.

Auditoria interna útil

Les empreses que ja estan certificades cal que es preguntin la utilitat de l’auditoria interna. Una auditoria útil ha de detectar les desviacions amb la norma així com detectar observacions i opcions de millora que ens ajudin cap a la millora continua.

Per gestionar-la bé, cal gestionar bé els seus resultats

  • No conformitats. És molt important detectar la causa arrel, fent servir eines com ara els 5 perquès. Un cop detectada la causa arrel, cal establir tant la solució immediata com posibles accions correctives perquè aquesta no torni a passar. Finalment, cal valorar la seva eficàcia. Una eina de tiqueting pot ser molt útil per aconseguir-ho.
  • Observacions i Oportunitats de Millora. Al detectar les observacions i recomanacions podem planificar la millora continua vinculant el seu sistema de gestió amb el Pla de Negoci. Si subcontracta l’auditoria, aconseguirà més aportacions de millora útils gràcies als coneixements i experiència dels auditors.

Auditories internes que es poden subcontractar

Les normes ISO permeten subcontractar les autories internes, tant específiques d’una norma o auditories integrades amb varies normes. Les que es subcontracten més habitualment son:

Consultin’ns per auditories amb altres normes.