Canvi Climàtic i novetats a ISO

Canvi Climàtic i el Compromís d’ISO Recentment, l’Organització Internacional de Normalització (ISO) i el Fòrum Internacional d’Acreditació (IAF) han anunciat una incorporació significativa en totes les normes de sistemes de gestió. Per tant, aquestes modificacions reflecteixen el compromís amb el canvi climàtic i la seva consideració dins del context dels sistemes de gestió. Què implica aquest canvi?​ A […]

Canvi Climàtic i novetats a ISO Llegeix més »

Comitès Tècnics de Normalització de normes ISO

Els Comitès Tècnics de Normalització o CTN de normes ISO són organismes de normalització que coordinen i elaboren normes. En primer lugar, busquen un llenguatge comú per tal de facilitar la comunicació entre les parts. A més a més, persegueixen un equilibri socioeconòmic amb l’objectiu de beneficiar a tots els implicats. Finalment, fomenten la confiança

Comitès Tècnics de Normalització de normes ISO Llegeix més »

Informes de Sostenibilitat i Directiva 2022/2464

Informes de Sostenibilitat Corporativa La Directiva Europea 2022/2464 europea CSRD sobre Informes de Sostenibilitat Corporativa. Defineix com les empreses han d’informar sobre els seus resultats vinculats amb la informació no financera i sostenibilitat perquè siguin precisos i comparables. La Directiva està vinculada amb el marc de la Economia Circular, el Pacte Verd Europeu i el

Informes de Sostenibilitat i Directiva 2022/2464 Llegeix més »

estrategia empresarial

L’estratègia empresarial i els riscos

L’estratègia empresarial es refereix a les accions planificades i coordinades per a aconseguir els objectius a llarg termini de l’empresa. Poden vincular-se a la seva certificat ISO. Aquesta estratègia inclou la identificació dels recursos i capacitats, l’avaluació de les condicions del mercat i la competència, la selecció d’oportunitats de mercat i la definició dels objectius

L’estratègia empresarial i els riscos Llegeix més »

Càlcul del contingut reciclat d’un producte

Norma per al càlcul del contingut reciclat Donat el creixent interès per la sostenibilitat i la reducció de residus. El càlcul del contingut reciclat d’un producte és un aspecte fonamental. Per a dur a terme aquest procés, es requereix un compromís amb la millora contínua ambiental amb eines com a ISO 14001 o la verificació EMAS.

Càlcul del contingut reciclat d’un producte Llegeix més »

Sostenibilitat del medi ambient

Definició de Sostenibilitat del Medi Ambient La sostenibilitat del medi ambient es refereix a la implementació de pràctiques i estratègies que minimitzen l’impacte negatiu de les activitats empresarials en el medi ambient. Inclou la gestió eficient de recursos naturals, la reducció de la petjada de carboni i el maneig adequat de residus. La sostenibilitat ambiental

Sostenibilitat del medi ambient Llegeix més »

Petjada de carboni

Per què és important la Petjada de Carboni?​ És imprescindible incloure en l’estratègia plans d’acció per a reduir i/o compensar la seva Petjada de Carboni i emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). Implica assumir el compromís per a reduir l’escalfament global. La Llei 7/2021, de canvi climàtic i transició energètica estableix, l’obligació a calcular i

Petjada de carboni Llegeix més »

Compliance, bon govern i responsabilitat social

Compliance per a un bon govern En un entorn cada vegada més complex i regulat, la implementació de normes de compliance s’ha tornat crucial per a assegurar una bona governança, transparència i confiabilitat en les operacions empresarials. Desenvolupar sistemes de gestió adaptats a les exigències legals i ètiques específiques de cada sector es presenta com

Compliance, bon govern i responsabilitat social Llegeix més »

FMEA o AMFE: Anàlisi modal de falles i els seus efectes

Perquè aplicar un AMFE o FMEA? El AMFE (AMEF, FMEA, Failure Mode and Effects Analysis) és una eina per a un sistema integrat de gestió ISO que ajuda a garantir que els productes siguin de confiança, però també cada dia es fa més comú la seva aplicació en molts altres camps amb l’objectiu de detectar

FMEA o AMFE: Anàlisi modal de falles i els seus efectes Llegeix més »