FMEA

FMEA o AMFE: Anàlisi modal de falles i els seus efectes

Perquè aplicar un AMFE o FMEA? El AMFE (AMEF, FMEA, Failure Mode and Effects Analysis) és una eina per a un sistema integrat de gestió ISO que ajuda a garantir que els productes siguin de confiança, però també cada dia es fa més comú la seva aplicació en molts altres camps amb l’objectiu de detectar […]

FMEA o AMFE: Anàlisi modal de falles i els seus efectes Llegeix més »

Sostenibilitat a l’empresa

Sostenibilitat a l’empresa i Responsabilitat Social Després d’aconseguir un certificat ISO 9001, la sostenibilitat a l’empresa s’ha convertit en un factor molt important per a la viabilitat i èxit empresarial impulsat en gran manera pel compromís creixent amb el finançament verd. Aquestes directrius han transformat la forma en què les empreses operen, prioritzant l’adopció de

Sostenibilitat a l’empresa Llegeix més »

UNE 23580 ajuda a complir el RIPCI

La norma UNE 23580 és un pilar essencial per assegurar el compliment del Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017. La seva importància radica en reforçar la seguretat en diversos àmbits, detallant elements i tasques específiques que componen els sistemes de protecció contra incendis. Aquest reglament inclou una àmplia varietat

UNE 23580 ajuda a complir el RIPCI Llegeix més »

Memoria GRI

Normes GRI d’impacte econòmic

Els referencials GRI per elaborar informes de sostenibilitat (normes GRI del el Global Sustainability Standards Board o GSSB) inclou normes per mesurar l’impacte econòmic, ambiental i social. Des que es van publicar per primera vegada les normes GRI d’impacte econòmic, la sensibilitat per la Responsabilitat Social ha augmentat. Implica adoptar un enfoc més holístic, tenint

Normes GRI d’impacte econòmic Llegeix més »

Anàlisi DAFO

Com fer un bon anàlisi DAFO?

Què és l’anàlisi DAFO? L’anàlisi DAFO (també anomenat SWOT o FODA) és una eina de planificació estratègica que serveix per avaluar les seves fortaleses i debilitats internes, així com les oportunitats i amenaces externes: Fortaleses: Són els atributs o recursos interns que donen un avantatge competitiu sobre els altres. Els punts forts poden incloure factors

Com fer un bon anàlisi DAFO? Llegeix més »

Requisits legals: actualització i seguiment

Requisits legals, voluntaris i de client Qualsevol empresa ha de complir els requisits legals aplicables. Els certificats ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 45001, normes de seguretat alimentària i de responsabilitat social requereixen com a mínim que es compleixin els requisits legals, provinents de lleis. A més també

Requisits legals: actualització i seguiment Llegeix més »