sistema integrat de gestió - certificat integrat de gestió

Sistema integrat de gestió ISO 9001, 14001 i 45001

Sistema Integrat de Gestió per la millora del certificat ISO

Qualsevol empresa amb un certificat ISO que integri més d’una norma (com ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral ) cal que tinguin un Sistema de gestió integrat.

Integrant els processos en un únic sistema de gestió, permet agrupar de forma més eficient tant la documentació dels certificats ISO com de la pròpia activitat de la companyia. La paraula clau d’aquesta decisió és l’eficiència dels processos del sistema integrat de gestió segons les normes ISO 9001 de qualitat, ISO 14001 de gestió ambiental i ISO 45001 de seguretat laboral, optimitzant els recursos, controlant millor els resultats i facilitant la millora continua.

A priori, un sistema de gestió, qualsevol de les normes certificables que hi ha es pot integrar. Podeu consultar les normes al buscador de normes de la web d’AENOR.

En un sistema de gestió integrat s’eviten redundàncies i accions contradictòries gràcies a l’anàlisi conjunt de tots els processos involucrats al certificat ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, els requisits exigits per les normes, els objectius de millora continua i els altres requisits de les normes.

A la vegada, en un Sistema de Gestió es potencien sinergies. Algunes de les sinergies que es poden trobar son amb:

Serveis de consultoria ISO

Podem ajudar-lo amb els nostres serveis de consultoria ISO:

Garantia d’èxit, més de 15 anys d’experiència ens avalen. Treballem amb totes les certificadores ISO acreditades de prestigi.