KPI o indicadors de màrqueting online

KPI o indicadors de màrqueting online

1. KPI o Indicadors de màrqueting online

Per analitzar i avaluar les accions de màrqueting online requereixen l’estudi i anàlisi al detall dels KPI o indicadors de màrqueting online. Poden ser part dels indicadors de processos del certificat ISO 9001.

Per avaluar l’estat del màrqueting digital a partir dels indicadors de màrqueting online (KPI) cal una estratègia online (que pot constar al pla estratègic, pla de negoci o pla de màrqueting) que inclogui una pàgina web, blog, xarxes socials o inclòs una acció d’e-mail màrqueting.

Els indicadors de màrqueting online o KPI per mesurar l’estratègia de màrqueting online és important que compleixin el criteri SMART:

 • Específic: L’indicador cal que ens aporti dades d’un objectiu concret que ens permetin mesurar el funcionament del màrqueting online.
 • Mesurable: Els indicadors de màrqueting online, per tenir èxit han d’adaptar-se al pla estratègic i pla de màrqueting digital.
 • Rellevant: És important que els KPIs que seleccionem ens aportin per ells mateixos informació clau, encara que el seu valor augmenti en relacionar-los amb altres variables.
 • Comparables en el temps: Per mesurar amb més exactitud l’evolució d’una acció de màrqueting digital, és crucial que les dades obtingudes en els KPI es puguin comparar amb posteriors mesures dels indicadors de màrqueting online, per així detectar clarament els canvis i millores aconseguides.

2. Indicadors de màrqueting online o KPIs essencials

En establir els indicadors de màrqueting online ha d’aconseguir informació essencial que ajudi a conèixer com funciona l’estratègia digital, optimitzant cada part del procés per assolir bons resultats en el pla estratègic:

2.1. Exemples de KPI a xarxes socials

Destaquem els següents KPI o indicadors de màrqueting online d’analítica web, vinculats amb les xarxes socials:

 • D’iteració (molt lligats a l’anàlisi de l’enagement) com ara en el Twitter (numero de mencions, retweets i favorits) al Pinterest comentaris, repines, quantitat “m’agrada”; al Google Plus (núm. de comentaris” “+1” i compartits o al Facelook: Numero de comentaris. “M’agrada” i compartits.
 • Creixement de la comunitat: Quantitat de seguidors assolits i perduts en un període de temps, Seguidors especialitzats …
 • Visibilitat a canals socials, poden ser bons KPI el numero de mencions rebudes o de retweets i compartits.

2.2. Exemples de KPI a pàgina web o blog

 • Usuaris, sessions i pàgines vistes:
  • Sessions: visitants nous i recurrents
  • Usuaris: Visitants únics de la web
  • Pàgines vistes: indica quantes pàgines ha visitat un mateix usuari.
 • Taxa de rebot: Percentatge de visitants que es marxen de la teva web sense interactuar o veure més d’una pàgina.
 • Canals que ens aporten tràfic: Quants visitants has aconseguit a través de Google? I de canals socials? Referrals?
 • CTR (Click Through Ratio): Proporció de clics que aconsegueixen una publicació entre totes les impressions rebudes.
 • Temps de permanència: Quant temps duren les visites dels usuaris?
 • Paraules clau rellevants: Quines son les Keywords o paraules clau de millor rendiment i promig de tràfic que aconsegueixen.

2.3. KPI a email màrqueting

 • Relacionats amb les llistes de subscriptors:
  • Subscriptors aconseguits
  • Subscriptors perduts
  • Ubicació geogràfica
 • Relacionades amb l’enviament de newsletters:
  • Taxa d’apertura
  • Percentatge de clics als enllaços
  • Usuaris que s’han donat de baixa de la llista