ISO 45001 seguretat i salut laboral

ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral

1. Nova ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral.

Per la millora de la seguretat i salut laboral, ISO està desenvolupant la nova norma ISO 45001 Sistemes de gestió de seguretat i salut laboral. Ajudarà a millorar la seguretat dels treballadors, reduir els riscos del lloc de treball i crear millors condicions de treball més segures, per tothom.

La norma de seguretat i salut laboral  segueix la mateixa estructura que les normes ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de gestió ambiental. Té en compte altres normes de salut i seguretat en el treball, com ara OHSAS 18001, i les Directrius de l’Organització Internacional del Treball – OIT.

2. A qui va dirigida la ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral?

La norma ISO 45001 està pensada per qualsevol organització, independentment de la seva mida o sector d’activitat, i es pot integrar als requisits legals i altres normes com ara ISO 9001 o ISO 14001.

3. Procés d’elaboració de la norma ISO 45001.

La norma ISO 45001 “Sistema de Gestió de  de Seguretat i Salut en el Treball” estarà disponible a través del seu membre d’ISO local (AENOR a l’Estat Espanyol).

Un cop conclòs el període per fer aportacions a la norma i traduir-la, l’esborrany DIS serà sotmès a votació per part dels organismes nacionals de normalització. La publicació definitiva de la norma ISO 45001 està prevista per l’any 2018.

A través d’EmasConsultors oferim una àmplia varietat de serveis de consultoria ISO vinculats amb sistemes de gestió, inclosa la seguretat i salut laboral:

  • Consultoria ISO per un certificat ISO que compleixi els requisits de la norma ISO 45001  o adapti la certificació OSHAS 18001 a la nova norma.
  • Auditoria ISO inerna, integrada amb altres certificats. El pot ajudar a la millora de la gestió de la seguretat i salut laboral.
  • Formació in-company o online a partir de l’anàlisi de carències amb l’objectiu d’ajudar a implantar la gestió de la seguretat i salut laboral a la seva organització.