community manager i màrqueting de continguts

Com evoluciona el màrqueting de continguts?

Màrqueting de continguts

El màrqueting de continguts està vinculat amb el pla de màrqueting i el màrqueting digital. Tracta de com generar conversació al voltant del contingut, és a dir, com usar-lo per atraure atenció, compromís i participació dels clients per conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció, tal i com requereix la norma ISO 9001.

El màrqueting de continguts és una tècnica de màrqueting que consisteix en crear i distribuir contingut rellevant i valuós per atraure al nostre públic objectiu. És l’art de comunicar-nos amb els nostres clients sense vendre’ls res ja que es basa en creure que aquests recompensaran els continguts que generem amb la seva lleialtat, és a dir, atraient futurs projectes. El màrqueting de continguts aconsegueix atraure a clients potencials per convertir-los en clients i després a clients que repeteixen.

El màrqueting de continguts ha de servir per generar confiança i credibilitat així com demostrar autoritat al voltant de la seva àrea de coneixement, del seu sector. Per tant no és una estratègia a curt termini ni d’una tècnica de màrqueting que interromp a l’usuari.

Els continguts del màrqueting de continguts poden adoptar moles formes. Al llibre “Estrategias del marketing de contenidos” en distingeix 42 de diferents. Hem de tenir en compte que no és necessari ocupar tots els canals per arribar a l’audiència desitjada, hem de saber trobar-la.

Formats del màrqueting de continguts

Alguns dels formats del màrqueting de continguts son:

 • Crear un blog. Una forma senzilla de fer-ho és a través de blogger o wordpress.
 • Informe sectorial. Preparar un informe sectorial o un white paper gratuït per a la descàrrega immediata.
 • Newsletter. Escriure una newsletter, informant de les últimes notícies i tendències.
 • Curs o vídeos. Preparar un curs amb vídeos tutorials i lliurar-los per email a través d’un sistema d’autoresponders
 • Fer un webinar o un seminari a través d’internet
 • etc.

S’entén per e contingut qualsevol tipus de publicació, ja sigui:

 • Social (posts, tuits, actualitzacions a xarxes socials…),
 • Online (newsletter, ebooks…),
 • Paper (revista corporativa…)
 • Multimèdia (vídeos, podcasts…).

Tendències actuals del màrqueting de continguts

Destaquem les següents tendències que marquen la forma de crear contingut digital al blog i a la web:

 • Ús combinat de text amb grans imatges i altres formats multimèdia, amb la principal funció d’informar, evitant les funcions comercials directes.
 • Infografies que continuen estant totalment vigents com a medi de transmissió gràfica d’informació aportant valor afegit al visitant. El màrqueting de continguts, a més de centrar-se en el posicionament en buscadors i augmentar el numero de visites a la pàgina web o al blog, actualment també busca aconseguir engangement i afinitat cap a la marca.
 • Presència a xarxes socials. És imprescindible aparèixer a les xarxes socials on està segmentat el públic i també una selecció d’aquelles xarxes que poden aportar més valor a la marca. Per aquest filtratge, el màrqueting de continguts es recolza en tècniques d’analítica web com ara Google Analytics.
 • Webs responsive (visibilitat òptima a qualsevol dispositiu) és un dels grans pilars en que es recolza el disseny per un posicionament del contingut.

En definitiva, el màrqueting de continguts s’està centrant en apropar les preferències de l’usuari i la facilitat d’accés a la informació per qualsevol canal, però amb la premisa ineludible que el contingut sigui de qualitat. Aquest és el principal valor que ha de mantenir-se, ja que s’ofereix al visitant un valor afegit que permetrà crear relacions duradores, reforçar la imatge de marca, millorar la reputació online i, en definitiva, establir relacions entre clients i empresa que es diferenciïn de la competencia.