Beneficis del certificat ISO 9001

ISO 9004 - certificat ISO 9001
ISO 9004 per la millora continua

Gràcies als beneficis del certificat ISO 9001, la seva empresa millorarà significativament, contribuint a l’èxit i rendibilitat de la seva empresa.

Per la nostra experiència implantant sistemes de qualitat ISO 9001, destaquem que s’aconsegueixen els següents beneficis:

1. Facilita l’acció comercial

A causa de les exigències que imposa la norma ISO 9001, tant les grans empreses com l’administració, en escollir un proveïdor, sovint valoren que aquest estigui certificat segons la norma ISO 9001. És una garantia del compliment tant dels requisits del producte o servei, com del termini de lliurament o la capacitat de prestar un bon servei tècnic.

La implantació de la política, dels mètodes de treball i de la planificació a través d’objectius i seguiment d’indicadors, garanteixen que el certificat ISO 9001 ens facilita l’acció comercial.

2. Beneficis a la productivitat

Amb el certificat ISO 9001 augmenta la productivitat gràcies la millora continua dels processos. Es produeix a la implantació i manteniment dels requisits de la ISO 9001, així com per la millora de la capacitació i qualificació dels empleats.

Un certificat ISO 9001 implica millor documentació i control dels processos. Redueix la quantitat de rebuig o productes no conformes i es guanya eficiència evitant la repetició del treball. Es reben menys reclamacions de clients.

3. Clients satisfets

El certificat ISO 9001 ajuda a augmentar la satisfacció dels clients. Els objectius que s’estableixen tenen en compte les seves necessitats. L’empresa procura l’opinió dels seus clients i després l’analitza amb l’objecte d’aconseguir una millor comprensió de les seves necessitats.

Els objectius s’adapten d’acord a aquesta informació i l’organització es torna més centrada en el client. Quan els objectius es concentren en el client, l’organització dedica menys temps als objectius individuals dels departaments i més temps a complir les necessitats reals dels clients.

4. Més informació sobre el certificat ISO 9001

About Jordi Gabarró Sust 155 Articles
És consultor en sistemes de gestió a EmasConsultors, amb més de 20 anys d’experiència. Té àmplia experiència en tot tipus de sectors, destacant les platges i el turisme, tant a la gestió ambiental, qualitat com la responsabilitat social. EmasConsultors és una consultoria estratègica i de sistemes de gestió de qualitat, gestió ambiental, gestió de la seguretat i responsabilitat social.