Biodiversidad

Biodiversitat

Hi ha nombrosos arguments per abordar la biodiversitat. La biodiversitat és la varietat de la vida. Abarca a la diversitat d’espècies de plantes, animals, fongs  y microorganismes que viuen en un espai determinat, a la seva variabilitat genètica, als ecosistemes dels quals formen part aquestes espècies i als paisatges o regions on s’ubiquen els ecosistemes. També inclouen els processos ecològics i evolutius que es donen a nivell de gens, espècies, ecosistemes i paisatges.

Per decidir l’estratègia per la millora i protecció de la biodiversitat pot fer servir eines com ara “Biodiversity Check“.

Cóm integrar la biodiversitat a EMAS i ISO 14001?

La verificació de Gestió i Auditoria ambiental (EMAS) i el certificat ISO 14001 son eines per la millora continua ambiental que han de tenir en compte la biodiversitat.

En el cas d’EMAS, estan definits els indicadors bàsics que han de fer-se servir a les declaracions i informes ambientals. Aquests indicadors afecten al desempeny ambiental i inclouen la biodiversitat:

  • Eficiència energètica: consum anual d’energia i % d’energies renovables
  • Eficiència dels materials: flux de massa anual dels diferents materials.
  • Aigua: consum anual d’aigua.
  • Residus: acumulació anual de residus i l’acumulació de residus perillosos.
  • Biodiversitat: ús de la terra.

La norma ISO 14.001 inclou els impactes sobre la biodiversitat a la llista d’aspectes ambientals directes.

Biodiversitat a la Memòria GRI

En el cas de memòries GRI de sostenibilitat o sistemes de gestió d’acord amb ISO 26000 (IQNet SR10, Forética o SA 8000), té en compte la biodiversitat a través de la norma GRI 304.

Forma part de les normes GRI per elaborar una “memòria GRI” de responsabilitat social. Facilita divulgar públicamente sus impactos más significativos a la biodiversitat i com es gestionen els impactes.

Protegir la diversitat biològica és fonamental per garantir la supervivència de les espècies de plantes i animals, la diversidad genética y los ecosistemas naturales. Por otro lado, los ecosistemas naturales proporcionan agua y aire limpios y contribuyen a la seguretat alimentària i la salut humana. També contribueix a los medios de subsistencia locales, por lo que es esencial para lograr reducir la pobreza y, por lo tanto, el desarrollo sostenible.

Instruments de referència