ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

Anàlisi del Cicle de Vida

L’Anàlisi del Cicle de Vida, ACV o Life Cycle Assessment (LCA) és una eina de disseny que investiga i avalua els impactes ambientals d’un producte o servei durant totes les etapes de la seva existència: extracció, producció, distribució, ús i fi de la seva vida (reutilització, reciclatge, valorització i eliminació / disposició dels residus).

L’Anàlisi del Cicle de Vida és una metodologia feta servir a l’estudi del cicle de vida d’un producte i el seu procés de producció, amb la finalitat d’avaluar l’impacte potencial sobre l’ambient d’un producte, procés o activitat al llarg de tot el seu cicle de vida a través de la quantificació de l’ús de recursos (“entrades” com ara energia, matèries primeres, aigua) i emissions ambientals (“sortides” al aire, agua i sòl) associats amb el sistema que està avaluant. Amb l’auge de l’ecodisseny, aquest enfoc ha anat integrant amb més freqüència diferents criteris i paràmetres d’avaluació de l’impacte ambiental.

Els documents marc per fer una anàlisis de cicle de vida son les normes internacionals ISO 14040 (principis i marc de referència per l’Anàlisi del Cicle de Vida) i ISO 14044 (requisits i directrius per l’ACV).

Anàlisi del Cicle de Vida – ACV

ISO 14001 i Anàlisi del Cicle de Vida

ISO 14001:2015 introdueix la perspectiva sobre el ciclo de vida a l’Annex A, on proporciona una orientació sobre la interpretació de la norma.

Encara que no és un requisit específic de la norma ISO 14001, l’Annex A estableix que si “les organitzacions pensen amb cura en les etapes del cicle de vida” és suficient. A vegades alguns dels impactes més importants d’un producte o servei pot ocórrer durant el transport, entrega o ús i les etapes finals de la vida útil del cicle de vida, la consideració i aplicació de la perspectiva del cicle de vida permetrà a les organitzacions a identificar, prevenir i mitigar els impactes d’alt risc durant cada etapa.

Encara que la incorporació de la perspectiva del cicle de vida és nova a la versió 2015 de la norma ISO 14001, la norma no imposa una anàlisi complerta. Caldrà que els auditors determinin si les organitzacions han desenvolupat un Sistema de Gestió Ambiental per gestionar tots els riscos potencials pel medi ambient durant tot el cicle de vida dels seus productes i/o serveis.

La norma ISO 14001:2015 inclou més orientacions sobre la perspectiva del cicle de vida. A la pàgina web de ISO/TC 207/SC1 hi ha material de suport sobre la ISO 14001 i l’Anàlisi del Cicle de Vida.

Serveis de consultoria ISO i Anàlisi de Cicle de Vida

 

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*