Head Renting

Head Renting o management as a service

Per què el Head Renting o lloguer de directius?

Head Renting o lloguer de directius en règim de “Management as a service” pot ser el sistema més adequat per adquirir talent:

 • Necessitat de flexibilitat del Head Renting o servei de lloguer de directius. Respon a una necessitat per incorporar directius flexibles i competents que els permetin adaptar-se amb eficàcia a un entorn cada vegada més competitiu. El Head Renting implica flexibilitat combinant de forma intel·ligent els directius fixos i els externs en la modalitat “management as a service“.
 • Molts càrrecs directius no necessiten dedicació full-time. El Head Renting o management as a service permet assegurar la qualitat dels serveis directius amb una elevada rendibilitat dels recursos assignats.
 • Garantia de qualitat i de rendibilitat. El management as a service o Head Renting en ser una solució flexible de lloguer de directius d’alt nivell. Assegura tenir sempre el millor directiu per les necessitats que té, amb flexibilitat i la dedicació que necessària, pagant sols allò que fa servir.

Amb el Head Renting pot substituir temporalment “directius clau” quan es doni de baixa o cobrir provisionalment una vacant mentre es selecciona al substitut.

Management as a service part-time

El Head Renting o lloguer de directius en la modalitat “management as a service” pot ajudar a fer tasques de:

 • Alta direcció: Pot assumir tasques de Gerència, Adjunt a Gerència o Consellers que ajuden a aplicar el pla estratègic i el pla de negoci de l’empresari, fent servir eines com ara el quadre de comandament. 
 • Direcció funcional: Podem assumir, a través del management as a service, les tasques de qualsevol àrea funcional: Director Financer, Comercial, Exportació, Màrqueting, Qualitat, RRHH, Operacions, Logística, Compres, IT…. Destaquem que sabem ajudat a complir amb:
  • Pla de Màrqueting, liderant el pla de màrqueting i comercial, fent créixer el valor de la marca i les vendes.
  • Community manager i E-commerce, aplicant les eines que asseguren un èxit de la gestió de les xarxes socials i el màrqueting on line, venda a través d’internet i fins i tot la reputació online.
  • Outsourcing ISO assumint les tasques de Responsable de Qualitat, gestionant els certificats ISO de l’empresa.
  • Pla per exportar, per posar en marxa o fer créixer l’exportació a la seva empresa.