Pla de negoci

1. Beneficis del Pla de Negoci

 Els principals aportacions que suposa el pla de negoci , pla d’empresa o businsess plan son:

 • Facilita la gestió del negoci i de l’estratègia establint els passos a seguir en els propers anys d’acord amb la
  missió, visió i valors de l’empresa. El pla de negoci pot modificar-se i actualitzar-se segons els resultats, creant estratègies innovadores que aporten valor al negoci.
 • Eina de gestió i presa de decisions pels socis i directius perquè el pla de negoci defineix amb claredat els resultats finals esperats i que permet detectar millores i errors així com planificar adequadament la posada en marxa d’una inversió abans de fer-se.
 • Identificar valor i oportunitats de negoci. El pla de negoci ajuda a que s’implantin estratègies que donguin valor a l’empresa, i per tant al producte o servei a partir de la diferenciació de la competència. També identifica oportunitats de negoci viables considerant els aspectes clau que les definiran.
 •  Facilita la confiança amb els bancs i possibles inversors mostrant les oportunitats del nostre negoci:
  • Facilita obtenir finançament bancari gràcies a la previsió
   dels estats econòmics i financers incorporats al pla de negoci,
   informant adequadament sobre la seva viabilitat i solvència
  • Captació de nous socis, col·laboradors o inversors (com busisess angels o empreses de capital risc).

2. Què inclou el pla de negoci?

El Pla de negoci és una guia per la Direcció on s’estableixen les accions que es faran. Destaquem que el Pla de negoci inclou:

 • Definir i mantenir l’estratègia i model de negoci que permeti una orientació al client. El pla de negoci té en compte:
  • Estructura i organització de l’empresa com l’òrgan d’administració i requisits jurídic-mercantils que cal complir.
  • Definició dels clients: Segment, mercat, proposició de valor als clients i imatge de
   l’empresa i accions estratègiques.
  • Objectius i indicadors de seguiment agrupats com a quadre de mando. Al pla de negoci es defineixen les tàctiques, fites i indicadors, facilitant-ne el seu seguiment.
 • La planificació i seguiment de l’empresa, aconseguint gràcies al pla de negoci assolir els objectius i les seves tasques o tàctiques associades. Inclourà:
  • Àrea de Màrqueting i vendes: Les accions de màrqueting i comercials que es faran estaran incloses en el Pla de màrqueting.

  • Àrea Econòmica. Inclou tant els resultats econòmics estimats així com l’estratègia econòmica i financera a seguir per la viabilitat del projecte empresarial.
  • Àrea de Recursos Humans. Involucrar a la seva elaboració als executius que vagin a participar a la seva aplicació.
  • Àrea de Producció. Facilita la negociació amb proveïdors

El pla de negoci es pot integrar en una certificació ISO 9001.

3. Links relacionats amb el pla de negoci

4. Consultoria Pla de negoci

 • Elaboració del pla de negoci
 • Seguiment del pla de negoci
 • Formació sobre com fer, seguir i actualitzar el pla de negoci