Pla de màrqueting

Què aporta el pla de màrqueting?

El Pla de màrqueting ajuda complir el pla d’acció comercial del Pla de Negoci aportant:

 • Garantia de compliment del Pla de Negoci.  El Pla de màrqueting garanteix el compliment del Pla de Negoci a partir de l’estratègia que formula on s’inclou en màrqueting digital i el pla d’exportació 2.0.
 • Objectius de màrqueting i comercials
  El Pla de màrqueting té en compte els objectius comercials del Pla de Negoci, i del quadre de mando.
 • Estratègia del “Màrqueting Mix” òptima. El Pla de màrqueting optimitza el “màrqueting mix”, tenint en compte el producte, preu, promoció i distribució, seguint l’estratègia del Pla de Negoci per aportar més beneficis a la seva empresa.

Com implantar un Pla de Màrqueting?

Recomanem implantar el Pla de Marketing seguint els passos següents:

 • Anàlisis de la situació actual, on en destaquem:
  Anàlisis del Pla de Estratègic i del Pla de Negoci, si n’hi han.
  Estudi de mercat per concretar en el Pla de màrqueting el mercat objectiu ideal que valori la nostra proposta de valor.
  Anàlisis dels productes o serveis a incloure al Pla.
  Com a resultat d’aquesta fase del Pla de màrqueting recomanem elaborar una anàlisis DAFO amb els punts forts i les oportunitats que tenim.
 • Determinar els objectius del pla de màrqueting que volem aconseguir. Els objectius del pla de màrqueting seran viables, concrets, precisos, consensuats, creïbles i  flexibles.
 • Estratègies de màrqueting. Al Pla de màrqueting es definirà les estratègies del “marketing mix” per posicionar-se amb una avantatge competitiva sostenible que permeti aconseguir més rendibilitat. Una certificació ISO 9001 pot ajudar a aconseguir-ho.
 • Pla d’acció comercial per aconseguir els objectius de venda del Pla de Negoci i el quadre de mando, en el termini acordat, aplicant les tàctiques incloses al Pla de màrqueting.
 • Pressupost del Pla de màrqueting tant econòmic com temporal per dur a terme les accions comercials així
  com valorar els beneficis que suposa aplicar el pla de màrqueting.
 • Seguiment, control i pla de contingències del Pla de màrqueting a partir d’indicadors del quadre de mando. El Pla de contingències del Pla de màrqueting ens farà ser més competitius.