OEA – Operador Econòmic Autoritzat

1. Beneficis per un Operador Econòmic Autoritzat OEA

Un Operador Econòmic Autoritzat accedeix als següents beneficis i avantatges:

 • Avantatges competitives de un Operador Econòmic Autoritzat. Es basen en que les empreses importadores i exportadores escullen proveïdors de confiança que siguin Operador Econòmic Autoritzat (proveïdors segurs) així com ser OEA implica un reconeixement internacional a les seves relacions comercials. 
 • Avantatges al management i gestió per l’Operador Econòmic Autoritzat basats en que ser OEA implica tenir una metodologia de treball clara així com facilita la millora de l’eficiència i eficàcia. Ens permet rebaixar costos, i per tant ser més competitius.
 • Avantatges duaneres per l’Operador Econòmic Autoritzat com ara una reducció de controls (físics i documentals), que l’OEA pot escollir el lloc d’inspecció (inclòs el despatx centralitzat) i que un Operador Econòmic Autoritzat implica més facilitat per acollir-se a procediments duaners simplificats com declaracions sumàries d’entrada o sortida amb dades reduïdes.

2. Requisits de l’Operador Econòmic Autoritzat

Els principals requisits per aconseguir l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat son:

 • ­­Historial del compliment satisfactori dels requisits duaners. Per ser Operador Econòmic Autoritzat, cal tenir bones relacions amb la Duana.
 • Sistema adequat de gestió empresarial. Implica que l’Operador Econòmic Autoritzat
  tingui un sistema de gestió (pot ser certificat segons ISO 9001) que tingui una organització administrativa, el sistema comptable, accés segur a la informació, sistema logístic adequat, una gestió segura de l’arxiu així com tenir controls interns adequats.
 • Solvència financera acreditada de l’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Requisits i normes de seguretat. Implica per l’Operador Econòmic Autoritzat:
  • Protecció contra la inducció, substitució, pèrdua o alteració dels materials, pel que calen accessos segurs als ordinadors i edificis.
  • Identificació i homologació tant de proveïdors com de clients.
  • Controls de seguretat als treballadors de l’Operador Econòmic Autoritzat.
 • Capacitació professional. Requereix personal amb formació en Duanes i comerç internacional que conegui els requisits d’Operador Econòmic Autoritzat (OEA).

3. Normes i links vinculats amb l’OEA

Destaquem les següents normes i links amb informació vinculada amb l’Operador Econòmic Autoritzat:

4. Consultoria OEA

 • Consultoria OEA per aconseguir l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i/o seguretat.
 • Auditoria interna OEA en simplificacions i/o seguretat duanera, per mantenir i assegurar el cumpliment dels requisits d’Operador Econòmic Autoritzat amb eficiència i eficàcia 
 • Formació OEA per sensibilitzar al personal i ajudar als directius i tècnics a posar en marxa les eines de l’Operador Econòmic Autoritzat vinculades amb guanyar diners i vendre més.
 • Reevaluacions OEA. T’ajudem a estar preparat a qualsevol reevaluació de l’Estatut d’Operador Econòmic Autoritzat en simplificacions i seguretat.