ISO 9001 – Gestió de Qualitat

1. Beneficis certificat ISO 9001

Un certificat ISO 9001 aporta:

Beneficis de màrqueting i comercials:
 • Millora la imatge dels productes i/o serveis oferts perquè un certificat ISO 9001 fa augmentar la confiança i reputació que tenen els clients amb nosaltres.
 • Posa en marxa eines de màrqueting que faciliten aplicar el Pla de màrqueting.
 • Accedirà a mercats exteriors i guanyarà quota de mercat gràcies a que un certificat ISO 9001 genera confiança als clients i consumidors.
Beneficis davant dels clients:
 • Augmenta la satisfacció dels clients. El certificat ISO 9001 ajuda a fer productes o serveis que satisfacin els requisits dels clients i els reglaments aplicables.
 • Facilita la comunicació amb els clients. Amb el certificat ISO 9001 és més fàcil accedir a acords amb qualitat concertada amb els clients així com eliminar auditories dels clients, amb el corresponent estalvi de costos.
Beneficis per la gestió de l’empresa:


 • Integrar el Pla Estratègic i el Pla de Negoci amb el Sistema de Qualitat. Així es garanteix que la ISO 9001.
 • Orientació al client. Amb el certificat ISO 9001 detectem les necessitats i allò que ens valoren els clients de forma que se’ns fa més fàcil vendre més
 • Millora l’eficàcia de la gestió. La norma ISO 9001 està basada en el en el cicle de millora continua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar i Actuar) o  “Cicle de Deming”.
 • Augmenta la motivació i implicació del personal així com millorar la gestió dels recursos gràcies al certificat ISO 9001.
Norma ISO 9001
Norma ISO 9001 versió 2015

Com a Consultors ISO et sabem ajudar a que el teu certificat ISO t’ajudi a guanyar diners. Garantit.

2. Requisits de la norma ISO 9001

De la norma ISO 9001, en destaquem els següents requisits:

 • Cal una Direcció compromesa amb la ISO 9001. D’aquest compromís en destaquem:
   • Documentar, aprovar i donar a conèixer la política amb els requisits de qualitat de la norma ISO 9001.
   • Responsabilitats i funcions de cada lloc de treball definides al Sistema de Qualitat segons la norma ISO 9001.
   • Aprovar objectius i fites o tàctiques per aconseguir-los. Haurien d’estar vinculats amb el pla de negoci i el pla estratègic.
   • Revisió per la Direcció, on d’acord amb la norma ISO 9001 anualment es revisen els resultats de l’any i es prenen decisions estratègiques.
 • ­Tenir els procediments requerits per la norma ISO 9001: pel control dels documents i registres, per la gestió de les no conformitats, accions correctives i preventives així com el d’auditories internes.
 • Facilitar la formació i competència dels col·laboradors, perquè coneguin les  funcions i tasques a les que participen del certificat ISO 9001.
 • Identificar i complir els requisits dels clients, assegurant la seva satisfacció i fidelització. Podem ajudar-lo a orientar-se als clients i així vendre més, aplicant les eines de la norma ISO 9001.
 • Mesurar, analitzar i millorar els processos, per ajudar al management i la millora continua de la gestió i la qualitat segons ISO 9001 amb l’ajuda de:
   • Indicadors dels processos, que es poden convertir en el seu quadre de mando.
   • Mesura de la satisfacció dels clients, per orientar els processos de la ISO 9001 als clients i així aportar-lis més valor de forma duradera en el temps.
   • Auditories del Sistema de Gestió de la Qualitat ISO 9001.

3. Normes relacionades amb ISO 9001

 • ISO 31000 – Gestió de riscos
 • ISO 19600 – Corporate Compliance
 • EFQM – Model d’Excel·lència de Qualitat
 • ISO 22000 – Sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments
 • Certificat Q de Qualitat
 • UNE 166002 – Sistemes de gestió de la Innovació

4. Consultoria ISO 9001

Si necessites ajuda, fàcilment pots aconseguir-la: