1. Què aporta una bona auditoria ISO?

El certificat ISO requereix una auditoria interna anual. Una auditoria ISO ben feta del certificat ISO aporta a l’organització:

 • Vendes i benefici. Aplicant les observacions i oportunitats de millora de l’informe de l’auditoria interna ISO li garantim que augmentarà les vendes i els seus beneficis.
 • Guanyi temps. Dediqui’s a allò que està vinculat directament amb facturar. Nosaltres fem l’auditoria ISO que li aporta valor.
 • Col·laboradors motivats. Una auditoria que aporta valor ajuda als treballadors i col·laboradors a motivar-se a implicar-se a la millora continua.
 • Millora continua. L’auditoria ISO feta per un consultor sènior facilita la vinculació de la ISO amb la innovació, el pla de contingències, el màrqueting digital el pla de negoci i el pla estratègic. Totes elles, eines imprescindibles pel futur de l’organització

2. Per què contractar una auditoria interna?

Contractar una auditoria interna ISO del seu certificat aporta al certificat ISO i a l’organització en general a més de tot allò que aporta una bona auditoria:

 • Versatitlitat.  Pot contractar uns auditors ISO de qualsevol norma ISO (ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i altres normes ISO). No cal que sigui un expert, ja ho som nosaltres.
 • Guanyi diners. Gràcies a que visionem el certificat ISO 9001 com una eina de gestió i estratègia que es pot integrar en el pla de negoci i pla estratègic, aplicant els resultats de l’auditoria ISO guanyarà diners

4. En quines normes podem auditar?

Podem auditar totes les normes més habituals. En destaquem:

 • ISO 9001 de gestió de la qualitat
 • ISO 14001 de gestió ambiental
 • Norma ISO 45001 de seguretat i salut laboral
 • ISO 26000 de Responsabilitat Social Corporativa
 • ISO 22000 de seguretat alimentària
 • OEA Operador Econòmic Autoritzat
 • ISO 19600 de Corporate Compliance
 • ISO 13009 de Gestió de platges
 • EN 13816 de Transport de passatgers

3. Links relacionats amb auditoria ISO