pla per exportar

Plan para exportar

Herramientas del plan para exportar

El plan para exportar aglutina herramientas concretas que ayudan a exportar más fácilmente. Son:

 • Plan de exportación. Para exportar, debe empezar por tener un Plan de exportación (puede estar incluido en su Plan de Negocio), dónde se:

  • Detectan los productos o servicios idonis per exportar a cada un dels mercats.
  • Identifiquen els millors mercats on exportar els teus productes a partir d’una anàlisi, selecció i priorització dels diferents mercats objectiu.
  • Seleccionan los canales de distribución más adecuados para cada uno de los mercados y productos dónde queremos exportar.
  • Diseña un «Plan de exportación» con acciones específicas para lograr las primeras ventas internacionales. Identificarem l’estratègia per exportar a través del món d’internet.
  • Identificarem els clients potencials per als productes/serveis.

Pla d’exportació 2.0. per exportar a través d’internet

Implica dissenyar un «Pla d’exportació» que tingui en compte el «Pla de Màrqueting Online Internacional» on posi en marxa les eines que permeten trobar clients a l’estranger de forma ràpida, directa i eficaç aprofitant les noves tecnologies a través del màrqueting digital i e-commerce.

El «Plan para exportar 2.0» debe tener en cuenta todo el ciclo de vida del cliente:

 • Captación de nuevo negocio (a partir del posicionamiento a buscadores y el Plan de Redes Sociales)
 • Ventas online a mercados exteriores (E-commerce com a eina per exportar a mercats exteriors),
 • Fidelització de clients a partir d’eines com ara les campanyes internacionals d’e-mail màrqueting d’èxit; Integració amb del màrqueting online i offline (marketing 360º), Fires 2.0 o com optimitzar la presencia a fires a través del màrqueting digital.

Com es vincula exportar amb el certificat ISO

La consultoria www.emasconsultors.com ens diu que el certificat ISO 9001 és una eina vinculada amb «exportar» en els punts següents:

 • Política (punt 5.3 de la ISO 9001) on s’estableixen els principis de l’empresa es pot explicitar l’interès en exportar.
 • Objectius de qualitat (5.4.1), un dels objectius és aconseguir exportar a altres mercats.
 • Competència, formació i presa de consciència (6.2.2.) del personal capacitar-se a exportar.
 • Mapa de procesos, incluido el proceso comercial i l’exportació (en el marc del capítol 7.2.1. de la ISO 9001)
 • Determinació dels requisits relacionats amb el producte (d’acord amb 7.2.2. de la norma ISO 9001) especificats pel client, inclosos els requisits per les activitats de lliurament i posteriors a la mateixa.
 • Comunicació amb el client (7.2.3) inclosa la informació sobre el producte i la retroalimentació del client
 • Establiment d’una metodologia d’exportació a través de procediments i instruccions així com el seu seguiment posterior del procés d’exportar (7.5.1) en el marc del Control de la producció i prestació del servei.

Recursos sobre comerç internacional per exportar

Als següents links, trobareu eines i informació d’alt rendiment per exportar:

 • ACCIÓ – Internacionalització
 • ICEX – España Exportación e inversiones