Pla estratègic integrat a la ISO 9001

L’elaboració i implantació d’un pla estratègic adaptat a les seves necessitats, implica las següents fases:

Fase 1. Anàlisis de l’estratègia actual

Implica fer una auditoria estratègica prèvia a l’elaboració del pla estratègic sobre:

 • L’empresa. Missió, visió i valors de l’empresa i/o política de qualitat ISO 9001.
 • Objectius de l’empresa i els seus resultats.
 • Context. Punts forts, dèbils, amenaces i oportunitats de l’empresa, vinculats amb el context. Cal elaborar un DAFO.
 • Producció. Anàlisi de l’estratègia i capacitat de producció. Innovacions aplicables.
 • Anàlisis econòmic – financer. Anàlisis de l’estratègia econòmic – financera i el balanç de situació. Sistema de finançament actual, possibilitats i evolució. Anàlisi del compte de pèrdues i guany. Anàlisi de rendibilitat de las inversions, objectius, resultats, desviacions i motius.
 • El mercat. Definició, delimitació i qualificació del mercat així com la participació de l’empresa en ell. Definició i quantificació dels canals de distribució i dels punts de venda. Cóm es la competència o productes substitutius i la seva estructura. Descripció i anàlisis dels competidors més directes. Grau d’utilització del màrqueting. El client /consumidor. Segmentació del client / consumidor. Persones que intervenen a la decisió de compra.
 • El producte. Anàlisis de l’estratègia de producte i serveis afegits. Anàlisis del llançament de productes anteriors, objectius, resultats, desviacions i motius. Innovacions fetes sobre els productes. Cicle de vida del producte.
 • Preu. Anàlisis de l’estratègia de preus. Escala de marges i preus de cessió i venda. Descomptes i sistema de fixació de preus feta servir. Comparació amb els preus de la competència. Elasticitat dels preus.
 • Distribució. Anàlisi de l’estratègia de distribució. Cobertura total de l’empresa i per zones. Estudi i anàlisis dels canals de distribució i la seva rendibilitat. Equip comercial. Anàlisis de les acciones de distribució fetes abans, objectius, resultats, desviacions i motius. Estratègia de merchandising i de les accions fetes fins el moment. Anàlisis de l’estratègia de compres, magatzematge i logística.
 • Comunicació. Posicionament existent. Nivell de coneixement de l’empresa i de la marca. Notorietat de la marca. Anàlisis de les accions fetes en comunicació fins el moment, objectius, resultats, desviacions i motius. Anàlisis de les accions fetes en promoció de vendes fins el moment, objectius, resultats, desviacions i motius.
 • Certificat ISO 9001 de qualitat.

Fase 2. Elaboració del Pla Estratègic

A partir dels resultats de l’anàlisi de l’estratègia actual, elaborarem el Pla Estratègic que ajuda a aconseguir l’estratègia de l’empresa. Del Pla Estratègic, destaquem els següents punts:

 1. Missió, visió, valors i estratègia de l’empresa.
 2. Pla d’Operacions.
 3. Pla Financer. Amb el pla financer, responem a: Falta una anàlisis experta i professional de la situació financera? Vols saber com millorar la situació financera? Vols saber com millorar la situació financera? Et falta finançament per executar projectes nous o no saps com trobar-los?
 4. Pla de màrqueting, inclòs el màrqueting digital.
 5. Gestió de qualitat segons ISO 9001.
 6. Pla de RRHH.
 7. Pla de continuïtat del negoci d’acord amb la norma ISO 22301.

Fase 3. Implantació i seguiment del Pla Estratègic

L’ajudem a implantar i seguir el pla estratègic, a partir del resultat dels objectius estratègics. Ajudem a actualitzar el pla estratègic en funció de les necessitats i canvis detectats.

Un pla estratègic es revisa anualment amb reunions i auditories de seguiment del pla estratègic. Amb la nostra consultoria estratègica el podem ajudar a complir el pla estratègic amb el servei d’Outsourcing estratègic o amb Gesttic – Software ISO.

Podem fer un projecte d’implantació d’un pla estratègic a mida de les seves necessitats. Contacti amb nosaltres per ajudar-lo.