UNE 166002 de gestió de la Innovació

1. Beneficis de la gestió de la innovació segons UNE 166002

La gestió de la  innovació segons la norma UNE 166002 aporta:

 • Millorar el prestigi i la reputació corporativa. Tenir la gestió de la innovació certificada segons la norma UNE 166002 implica fiabilitat i rigor a la gestió de la innovació. L’objectiu de la certificació de la gestió de la innovació segons la norma UNE 166002 és promoure i sistematitzar les activitats d’investigació, desenvolupament i innovació del pla estratègic.
 • Reconèixer la  importància de la R+D+I (Recerca, Desenvolupament i Innovació) com a eina de màrqueting que ens mantingui competitius, d’acord amb el pla de màrqueting.
 • Demostrar la inversió en R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació) facilitant, gràcies a la gestió de la innovació, l’informe motivat que ens permet desgravar a l’Impost de Societats.
 • Augmentar la competitivitat i valor pels clients gràcies al certificat de gestió de la innovació segons la norma UNE 166002 aconseguim l’excel·lència a la innovació.
 • Fomentar l’actitud i la capacitat innovadora. La certificació UNE 166002 de gestió de la innovació implica millorar la capacitat d’innovar, en definir, documentar i gestionar els projectes d’innovació d’una forma eficient i eficaç. Un sistema de gestió de la innovació segons la norma UNE 166002 manté les condicions que permeten la creativitat i imaginació del personal de l’empresa.

2. Requisits de la UNE 166002 de gestió de la innovació

­Els requisits bàsics de la norma UNE 166002 sobre sistemes de gestió de la innovació, son:

 • Desenvolupar l’estratègia de la innovació, tenint en compte els tres eixos de la innovació: mercats, tecnologies i clients.
 • Assegurar els resultats a l’esforç per una innovació potent i solida seguint els requisits de la norma UNE 166002. Les principals funcions d’un “sistema de gestió de la innovació” son:
   • INVENTARIAR. En el marc del “sistema de gestió de la innovació” cal inventariar els coneixements de les capacitats tecnològiques.
   • VIGILAR. Alerta sobre l’evolució de la nova tecnologia. Un sistema de gestió de la innovació segons la norma UNE 166002 implica vigilància tecnològica dels competidores (benchmarking tecnològic)
   • AVALUAR. Determinar la competitivitat i el potencial tecnològic propi. A la gestió de la innovació seguint la norma UNE 166002 cal estudiar les possibles estratègies.
   • ENRIQUIR. Augmentar el patrimoni de l’empresa a través d’inversió en tecnologia a través d’un sistema de gestió de la innovació segons la norma UNE 166002.
   • OPTIMITZAR. Fer servir els recursos de la millor forma possible, gràcies a la planificació del “sistema de gestió de la innovació” segons la norma UNE 166002.
   • PROTEGIR. Protecció de les innovacions pròpies i actualització constant dels coneixements a través del “sistema de gestió de la innovació” segons la norma UNE 166002.
 • Desenvolupar un estil de direcció basat en el lideratge, motivació i el compromís amb el desenvolupament del capital humà d’acord amb la política d’innovació, inclosa al sistema de gestió de la innovació segons la norma UNE 166002.
 • Establir bons canals de comunicació (interns i externs). Integrar la innovació a nivell corporatiu, involucrant la gestió de la innovació segons la norma UNE 166002 a totes les àrees funcionals de l’organització.
 • Implantar processos de planificació i control de projectes d’innovació. Avaluar la seva eficiència en el marc del “sistema de gestió de la innovació” segons la norma UNE 166002.

3. Links vinculats amb la gestió de la innovació

Ressaltem els següents recursos i normes vinculades amb la gestió de la innovació segons UNE 166002:

 • UNE 166001 – Requisits d’un projecte de gestió de la innovació.
 • Informes motivats per deduccions fiscals per innovació – Ministerio de Economia (Gobierno de España)

4. Consultoria gestió de la innovació

Necessites ajuda per la gestió de la innovació de forma eficient i eficaç?