UNE 15896 de gestió de compres de valor afegit

Gestió de compres de valor afegit

A l’actualitat, la Gestió de compres s’enfronta a un escenari més competitiu amb un nombre més gran d’actors i riscos a adquirir riscos a l’adquisició de materials, articles i serveis. Per això recomanem integrar al seu certificat ISO 9001 de qualitat els requisits de la gestió de compres de valor afegit. Podem ajudar-lo a aconseguir amb els nostres serveis de consultoria ISO. La norma UNE 15896 Gestió de Compres de Valor Afegit, està dirigida a organitzacions que vulguin millorar la Gestió de les Compres amb l’objectiu de ser més eficients, optimitzar recursos, reduir costos i augmentar la competitivitat i els beneficis. Els requisits de la norma l’ajudaran a organitzar el departament de compres, definint procediments i establint criteris d’actuació que assegurin les bones pràctiques a la gestió de compres. La norma “UNE 15896 – Gestió de compres de valor afegit” és una norma certificable. Es pot integrar amb un certificat ISO 9001.

Requisits UNE 15896 de gestió de compra de valor afegit

 • Camp d’aplicació, objectius i conceptes generals
 • Estructura i requisits:
  • Requisits del sistema de gestió
  • Responsabilitat de compres de valor afegit
  • Responsabilitat de la gestió de compres
  • Equip de compres i gestió de subministre
  • Gestió del procés estratègic de compres i gestió de subministre
  • Gestió del procés operacional de compres
  • Entorn de l’organització
  • Millora continua

Consultoria ISO amb valor afegit

Podem ajudar-lo a integrar els requisits de la norma UNE 15896 a la seva organització a partir dels següents serveis:

 • Certificat ISO integrat. Aconsegueixi la certificació ISO 9001 integrada amb els requisits d’una gestió de compres amb valor afegit.
 • Auditoria ISO interna o a proveïdors enfocats a integrar els requisits de la norma UNE 15896.
 • Outsourcing estratègic per integrar els requisits de la gestió de compres amb valor afegit al seu certificat ISO.
 • Formació ISO, a mida de les seves necessitats: “In Company”, “Online” o “Mixta”
Garantia d’èxit, més de 20 anys d’experiència ens avalen.

Solucions estratègiques per guanyar diners i ISO 9001

Solucions estratègiques.

Tenim les solucions estratègiques i les sabem integrar amb el certificat ISO 9001, que ajuden a créixer i guanyar diners a partir de la millora de l’estratègia i funcionament empresarial:

 • Pla estratègic per establir estratègies que permetin complir la missió de l’organització. Estableix objectius a assolir i a llarg termini la posició en un segment del mercat concret. Està inspirat en la visió.
  • Quadre de mando, Balanced Scorecard o Tableau de Bord. Amb el Quadre de comandament podem seguir com funcionen els diferents processos.
 • Pla de Negoci o recull de plans que defineixen allò que esperem a curt termini. En destaquem:

  Solucions estratègiques per la millora dels beneficis

Serveis de consultoria ISO

 • Certificat ISO per transmetre confiança tant a proveïdors com a clients. Els certificats més habituals son la ISO 9001 de qualitat, ISO 14001de gestió ambiental, OSHAS 18001 de seguretat i salut i normes sectorials com el OEA referent al comerç internacional, BRC de seguretat alimentària o ISO 13485 referent al medical device. Els certificats ISO es poden integrar amb el Pla de Negoci i el Pla estratègic.
 • Certificats de producte, per complir els requisits legals (Marcatge CE) o buscar una diferenciació respecte la competència (Etiquetes ecològiques o ecoetiquetes).

Sabem integrar totes aquestes solucions estratègiques en un mateix sistema integrat de gestió a partir del nostre servei d’outsourcing estratègic.

Podem ajudar-te. Vols que t’ajudem? Demanan’ns informació