Qualitat ISO 9001 i innovació

Concepte i tipus d’innovació

La innovació és un procés sistemàtic que té com a missió fer coses noves o d’una forma nova, de forma que s’aporta valor als clients, a la societat i a la pròpia empresa. La innovació pot ser:

 • Innovació de producte: Introducció al mercat d’un producte / servei nou o considerablement millorat.
 • Innovació a l’organització implica canvis a les formes d’organització que suposen noves estructures organitzatives dels processos industrials.
 • Innovació de mercat, introduint nous mètodes de comercialització, de lliurament de productes preexistents o canvis en el sistema d’embalatge.
 • Innovació en models de negoci, introduint noves formes de percebre ingressos dels clients a partir de noves formes de generar valor.
 • Innovació a la gestió, adoptant noves formes de gestió, implantant principis, pràctiques i procediments no tradicionals.
Qualitat ISO 9001 i gestió de la innovació
Qualitat ISO 9001 i Innovació

  Gestió de la innovació i ISO 9001

  La norma ISO 9001 ajuda a innovar ajudant a establir estratègies d’innovació, afavorint eines per la gestió de la innovació a l’empresa, considerant els aspectes legals de la innovació (inclosa la financiació i fiscalitat de la innovació) i ajudant a l’avaluació de certificats i projectes de I+D+i . En destaquem  les idees següents:
  • Identificació del context o mercat en el que s’opera. Segons la cultura (política, missió, visió i valors) i l’estructura de l’organització (organigrama, funcions, responsabilitats i competència del personal) més gran és la capacitat d’adaptar-se als clients o al mercat en el que s’opera, i per tant és més fàcil la innovació .
  • Compromís, lideratge i predisposició al canvi de l’alta direcció de l’alta direcció davant dels canvis constants (noves pràctiques de negoci, tecnologia en permanent evolució, internacionalització de mercats) que ha d’afrontar qualsevol organització.
  • Planificació i seguiment. Planificant i procedimentant les possibles conseqüències dl canvi, la disponibilitat de recursos i l’assignació de responsabilitats, afavorim la innovació.
  • Vincular el disseny amb el procés d’innovació. En el disseny cal que es recolzi amb el procés d’innovació de forma equilibrada entre la generació de recursos econòmics que implica el disseny i la competitivitat futura de l’empresa que implica la innovació.

  La millora continua que implica una ISO 9001 sistematitza i dóna l’oportunitat a fer les tenint en compte la innovació. La innovació es pot optimitzar seguint els requisits de la norma UNE 166002.

  On trobar més informació sobre innovació:

  • FEDIT (Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología)
  • Innovation 
  • Fundación COTEC para la innovación tecnológica
  • INGENIO – Instituto de gestión de la innovación y del conocimiento

  Be the first to comment

  Leave a Reply

  La teva adreça no serà publicada.


  *