Quadre de mando

1. Beneficis del quadre de mando

El quadre de mando (Balanced Scorecard o Tableau de bord) és una eina imprescindible per una directiu en ajudar a:

 • Guanyar temps delegant responsabilitats a partir de conèixer en qualsevol moment com està funcionant la seva organització i on és necessari que s’impliqui. Amb el quadre de mando guanyarà temps perquè podrà delegar amb més facilitat.
 • Integrar la gestió amb la planificació i estratègia ja que el quadre de mando pot servir pel seguiment dels processos (d’acord amb el certificat ISO 9001) el seguiment del negoci (segons el pla de negoci) i el seguiment estratègic (d’acord amb el pla estratègic). 
 • Prioritzar les accions i inversions, alineant-les amb el pla estratègic i pla de negoci. El quadre de mando simplifica la direcció de la  empresa en facilitar el seguiment i comparació dels diferents departaments i unitats de negoci.

2. Com et pot ajudar el quadre de mando?

El quadre de mando és una eina pels Gerents i Equip Directiu perquè:

 • Quadre de mando fet “a mida”. Per assegurar l’èxit del quadre de mando, fem reunions de treball tant amb Direcció com els Responsables d’Àrees. Així podem incorporar els indicadors que descriuen el negoci i la seva estratègia.
 • Guanyarà competitivitat i millorarà els resultats de forma sostinguda seguint el pla de negoci, el pla estratègic. El quadre de mando ajuda a orientar-se al client i als resultats ajudant a identificar les àrees de millora i a seguir de forma sostinguda la proposició de valor que fem.
 • Integrarà els indicadors del certificat ISO amb el quadre de mando, en tenir en compte totes les àrees de
  l’organització: finances, els clients, processos interns,
  formació i creixement.
 • Guanyarà temps perquè serà més fàcil delegar, implicant i motivant al personal perquè els treballadors coneixeran què s’espera d’ells segons els KPI o indicadors del quadre de mando. El quadre de mando afavoreix la implantació d’un sistema de retribució per objectius.

  3. Consultoria Quadre de mando 

  Ressaltem la següent consultoria estratègica vinculada amb el quadre de mando:

  • Consultoria estratègica per elaborar un quadre de mando que ajudi a guanyar diners i temps sempre d’acord amb el pla de negoci i/o el pla estratègic.
  • Consultoria ISO. Vol que l’ajudi a aconseguir un certificat ISO que inclogui el quadre de mando? Contacti amb mi per explicar-li com fer-ho en el seu cas.
  • Outsourcing ISO. Externalitzi el manteniment del certificat ISO, integrant el quadre de mando amb el certificat ISO.
  • Formació management. Formació presencial, on-line o mixte sobre com definir, implantar i mantenir el quadre de mando. Tramitamos la Fundación Tripartita.

   4. Links vinculats amb el quadre de mando