Millorar la teva eficiència amb Checklist

Com funciona un checklist?

El checklist és una eina per minimitzar costos, ja que,  permet visualitzar millor les operacions. Ens permet detectar diferents errades als processos, que requereixen de la realització d’un cost treball, a més de costos addicionals. Hi ha softwares que permeten gestionar checklists. Aquests faciliten avaluar els procediments de determinades operacions que es duen a terme.

Alguns sistemes o softwares permeten incloure diferents usuaris. D’aquesta tant operaris com a gestors puguin accedir a l’eina. Això fa molt més àgil la comunicació entre usuaris i gestors per tant ofereix major suport a la supervisió i control.

Com pot ajudar el checklist a l’hora de reduir costos?

Una vegada que es sap com funciona el checklist volem que conegui com l’eina pot ajudar a la seva organització a reduir costos.

Augmentar la productivitat dels empleats.

Amb el programari de checklist, els empleats executen les seves tasques amb més agilitat, ja que totes les funcions es troben detallades. Això evita temps perdut entre els col·laboradors, que tindran millor adreçament per a les seves activitats.

Ajudar a prevenir pèrdues.

La llista de control té com a funció ajudar les empreses a detectar possibles fallades que condueixen a pèrdues. Les eines poden ajudar a comprovar si tots els equips han estat apagats abans d’acabar el dia. Contribueix a reduir la despesa energètica.

Oferir major control per als administradors.

Al software per checklist es pot accedir de forma remota. Els gestors poden acompanyar en temps real l’execució de les activitats. Això permet una intervenció més àgil en el cas que es produeixi un error.

Millorar l’eficiència dels processos.

El checklist permet una millor eficiència en els processos, ja que consisteix en un sistema que certifica si tots els passos són executats de forma correcta. Per aquest motiu, es manté el mateix patró de qualitat durant tota l’operació, el que evita que treballis doble.

Permetre una millor visualització del marc general de l’organització.

En ser integrat amb altres departaments de l’organització, el checklist permet que l’alta direcció tingui una millor visualització del compliment de tots els departaments. Això facilita elaborar un pla d’acció específic per a reduir costos.

 

Alguns exemples d’ús de checklist:

cas 1
L’objectiu d’utilitzar el checklist és posar en pràctica un sistema d’estandardització. Amb el un programari de checklist, és possible identificar el problema i crear un pla d’acció en el moment, per així elaborar una solució. L’eina càrrega l’informe en el núvol i es visualitza de forma immediata.

cas 2

En una organització/empresa d’articles esportius amb més de 200 botigues, el major repte d’aquesta és fer que els col·laboradors/proveïdors lliurin de manera puntual els productes i compleixin amb els estàndards mínims que sol·licita l’organització. Per això, cal estandarditzar processos i  cal garantir, per mitjà de la verificació, que totes les activitats han estat concloses amb èxit.

cas 3
L’estandardització de processos amb checklist permet, implantar models de qualitat i optimitzar les operacions de la companyia. Per tot això, el software per checklist és excel·lent per garantir un lliurament satisfactori per al client i així ampliar l’actuació de l’empresa en el mercat.