ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral

1. Nova ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral.

Per la millora de la seguretat i salut laboral, ISO està desenvolupant la nova norma ISO 45001 Sistemes de gestió de seguretat i salut laboral, que ajudarà a millorar la seguretat dels treballadors, reduir els riscos del lloc de treball i crear millors condicions de treball més segures, per tothom.

Està desenvolupat la norma ISO 45001 un comitè d’experts en seguretat i salut laboral, i seguirà un altre sistema de gestió genèrica enfocaments com ara ISO 9001 i ISO 14001. Es tindrà en compte altres normes de salut i seguretat en el treball, com ara OHSAS 18001, i les Directrius de l’Organització Internacional del Treball – OIT.

Estructura de la ISO 45001:2016 de Seguretat i Salut Laboral

2. A qui va dirigida la ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral?

La norma ISO 45001 sobre seguretat i salut laboral, està pensada per qualsevol organització, independentment de la seva mida o sector d’activitat, i es pot integrar als requisits legals i altres normes com ara ISO 9001 o ISO 14001.

3. Procés d’elaboració de la norma ISO 45001.

Els projecte de norma ISO 45001 estarà disponible a través del seu membre d’ISO local (AENOR a l’Estat Espanyol). El Comitè Tècnic ISO/PC 283 aquest setembre ja ha presentat l’esborrany DIS de la nova norma ISO 45001, actual OHSAS 18001 de “Sistema de Gestió de  de Seguretat i Salut en el Treball”. Ara ja es pot revisar l’esborrany DIS per ser traduït i aportar-hi esmenes.

Un cop conclòs el període per fer aportacions a la norma i traduir-la, l’esborrany DIS serà sotmès a votació per part dels organismes nacionals de normalització. La publicació definitiva de la norma ISO 45001 està prevista per l’any 2016.

A través d’EmasConsultors oferim una àmplia varietat de serveis de consultoria ISO vinculats amb la nova norma ISO 45001:

  • Consultoria ISO per un certificat ISO que compleixi els requisits de la norma ISO 45001  de seguretat i salut laboral o adapti la certificació OSHAS 18001 a la nova norma.
  • Auditoria ISO interna, integrada amb altres certificats. El pot ajudar a complir els requisits de la norma ISO 45001 de seguretat i salut laboral.
  • Formació in-company o online a partir de l’anàlisi de carències amb l’objectiu d’ajudar a implantar la seguretat i salut laboral segons la norma ISO 45001 a la seva organització.

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*