ISO 13009 – Gestió de la platja

1. Avantatges de la gestió de la platja seguint ISO 13009.

Destaquem les següents avantatges que aporta la norma ISO 13009 sobre la gestió de la platja:

 • Facilitar la gestió de la platja a l’Ent Gestor, a partir de dotar de coherència i credibilitat la gestió de la platja, millorant la visibilitat de la política i objectius de millora de les platges així com la comprensió i la informació dels riscos i assumptes vinculats amb la gestió de la platja, impulsant el seu seguiment i avaluació.
 • Millora la reputació de la platja. La ISO 13009 ajuda a reduir el risc que pot implicar l’incompliment de les expectatives dels usuaris ; la millora de la salut i seguretat; mala reputació per activitats delictives o alteració del ordre públic; o reducció de la contaminació gràcies a la gestió de la platja.
 • Impacte econòmic de pèrdua d’usuaris de la platja gràcies a que la gestió de la platja segons la norma ISO 13009 implica una planificació del desenvolupament turístic de la platja que genera entre altres coses un bon disseny paisatgístic i dels serveis, bona imatge en els medis de comunicació i instal·lacions i equipaments ben gestionats.
 • Millorar l’experiència del turista i la satisfacció dels usuaris  prestant gràcies a la gestió de la platja, un servei de qualitat que implica facilitar l’accés, serveis de qualitat i un augment de l’oci que aconsegueix fidelitzar als clients i augmentar la demanda turística del destí i per tant el creixement econòmic del destí.
 • Millora la gestió ambiental de la platja contribuint a la gestió ambiental de la platja implicant un compromís amb el desenvolupament sostenible i contribuir a donar informació sobre la gestió ambiental a la platja. Per això la ISO 13009 és integrable tant amb la ISO 9001 com amb ISO 14001 i EMAS.

2. Requisits de la norma ISO 13009 sobre la gestió de la platja.

La Norma ISO 13009 sobre la gestió de la platja estableix els requisits generals i recomanacions als Ens Gestors de la platja (habitualment Ajuntaments) que ofereixen serveis a turistes i visitants. La norma incorpora requisits referents a: 

 • Requisits generals i guia per a la gestió de la platja. Destaquem que la norma ISO 13009 sobre la gestió de la platja cal tenir en compte la planificació a la gestió de la platja; la comunicació de les parts interessades i com promoure la platja. A la vegada cal mesurar el rendiment de la gestió de la platja i la satisfacció i retroalimentació amb els usuaris de la platja. Per complir amb tots aquests requisits, cal:
  • Identificació i gestió de riscos vinculats amb la gestió de la platja.
  • Codi de bones pràctiques. En destaquem aquelles vinculades amb els diferents usos de la platja; la conservació de la platja; manteniment i gestió de les instal·lacions; salvament i socorrisme i sobre la seguretat a la platja.
 • Infraestructura. Destaquem que la norma ISO 13009 sobre gestió de la platja té en compte punts com ara la infraestructura permanent, la infraestructura temporal i l’accés a la platja.
 • Prestació del Servei. La norma ISO 13009 requereix que la gestió de la platja incloguin els serveis d’informació; els serveis de seguretat i salvament a la platja; la neteja de la platja (inclosa la gestió de residus) i els serveis d’oci oferits a través de les guinguetes.

A l’elaboració d’aquesta norma hi ha participat el Comte Tècnic d’AENOR CTN 187.

3. Altres reconeixements de qualitat a la gestió de la platja.

Podeu trobar més informació a l’article “Qualitat de les platges, banderes i certificacions“. D’ell, en destaquem: