Què és la Gestió de Qualitat Total?

La Gestió de Qualitat Total o TQM és el conjunt d’accions, planificades i sistemàtiques necessàries per donar la confiança adequada que un producte o servei satisfarà els requisits de qualitat.

Un sistema de gestió de qualitat busca la millora continua. Cal que estigui documentat i cal revisar-se el seu compliment a través d’auditories.

Normes de gestió de qualitat

Les principals normes vinculades amb la gestió de qualitat son:

 • ISO 9001 – Gestió de qualitat.
 • EFQM – Excelencia en la gestió de la qualitat.
 • ISO 22301 – Pla de continuïtat del negoci.
 • ISO 31000 – Gestió del risc corporatiu.
 • UNE 19601 – Programa de Corporate Compliance.
 • ISO 13009 – Gestió de la qualitat a platges.

Prinicipis de Gestió de Qualitat

Els principis de gestió de qualitat son:

 • Enfoc al client. Les organitzacions depenen dels seus clients i per tant han d’entendre les seves necessitats actuals i futures, complir amb els requisits del client i tractar d’aconseguir, i en la mesura del possible, excedir les seves expectatives.
 • Lideratge. Els líders creant l’ambient en el que les persones poden involucrar-se a l’assoliment dels objectius de qualitat.
 • Implicació de tot el personal. Les persones de tots els nivells, son l’essència d’una organització i de la seva implicació permet que facin servir les seves habilitats en benefici de l’organització.
 • Enfoque de proceso: Un resultado deseado se logra más eficientemente cuando los recursos relacionados y las actividades se manejan como un proceso.
 • Enfoque de sistema a la gestión: Identificando, entendiendo y manejando un sistema como procesos interrelacionados para lograr un objetivo dado, se contribuye a la efectividad y eficiencia de la organización.
 • Millora continua. Cal que sigui un objectiu permanente de la organización.
 • Enfoc basat en fets per la presa de decisions. Las decisiones efectivas se basan en un análisis lógico e intuitivo de datos e información.
 • Relació de benefici amb proveïdors. L’habilitat de l’organització i els seus proveïdors de crear valor s’augmenta per la relació de benefici mutu, tractant al proveïdor com un soci més de l’organització.