Gestió Ambiental: ISO 14050, conceptes i definicions

La norma ISO 14050 és important perquè unifica la terminologia de la gestió ambiental en incloure tant els conceptes com les definicions relatives a la gestió ambiental. Gràcies a la norma ISO 14050, la comunicació vinculada amb la gestió ambiental millora i és més efectiva, en haver una definició comuna dels conceptes i definicions vinculades amb la gestió ambiental.

Els conceptes i definicions de la gestió ambiental, de les normes ISO que provenen, en destaquem:

  • ISO 14001 – Sistema de gestió ambiental. Especificacions amb orientació pel seu ús.
  • ISO 19011 – Auditories dels sistemes de gestió.
  • ISO 14025 – Etiquetes ecològiques – Declaració ambiental de producte.
  • ISO 14044 – Anàlisis de cicle de vida. Requisits i directrius.
  • ISO 14045 – Avaluació de l’eco-eficiència del sistema del producte. Principis, requisits i directrius.

La norma ISO 14050 sobre conceptes i definicions vinculats amb la gestió ambiental, inclou:

Cada un d’aquests sis blocs de la ISO 14050, incorpora els seus conceptes i definicions vinculats.

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*