Cultura de qualitat ISO 9001 i auditoria

Saps quin és el teu nivell de maduresa de la cultura de qualitat ISO 9001? Es considera que hi ha 4 nivells de maduresa d’un certificat ISO 9001. Quin és el teu nivell?

Zona 4: Cultura de qualitat cap a l’excel·lència

Equival a un sistema de gestió de la qualitat madur, amb la norma ISO 9001. Una organització amb una cultura de qualitat madura, certificada per la norma ISO 9001 des de fa temps, és un repte important per l’auditor agregar valor a l’auditoria interna de qualitat.
En aquests casos, l’alta direcció es converteix en un client important de l’auditoria interna. L’auditor cal que tingui molt clar els objectius del pla estratègic i el pla de negoci per posar l’auditoria interna en aquest context. L’auditor necessita dedicar temps amb l’alta direcció per incorporar les expectatives estratègiques i de negoci als criteris d’auditoria.

Zona 3: Millora continua

Una organització amb un certificat ISO 9001 des de fa temps, pot no tenir realment implantada una “cultura de qualitat“. Típicament, es pot haver aconseguit el certificat ISO 9001 sota pressió dels clients, i construït al voltant dels requisits de la norma. Com a resultat, el certificat ISO 9001, pot operar en paral·lel a les rutines habituals de l’organització, generant ineficiències.
Para agregar valor a l’auditoria, l’auditor ha d’ajudar que l’organització reconstrueixi el seu sistema de gestió de la qualitat, integrant-lo dins de les operacions diàries. És una bona pràctica motivar i estimular (però no requerir) a l’organització a anar més enllà dels requisits de la norma. Les oportunitats de millora cal que tinguin en compte la forma de millorar l’eficàcia i eficiència del sistema de gestió de qualitat.

Zona 2: Cultura de qualitat cap al certificat ISO 9001

En una organització que té una cultura de qualitat important i que es pot plantejar el certificat ISO 9001 hi ha grans expectatives que l’auditor agregui valor. Per agregar valor, l’auditor cal que entengui la forma en que les pràctiques o procediments existents compleixen amb els requisits de la norma ISO 9001 entenent els processos de l’organització en el context de la norma de qualitat.
Per agregar valor a una auditoria ISO 9001, l’auditor ha de ser conscient de les metodologies de l’organització i ser capaç de detectar el nivell de compliment dels requisits de la norma ISO 9001.
És important que l’auditor no s’intimidi per l’aparent alt grau de cultura de qualitat. Encara que l’organització fa servir eines de millora com a part d’una filosofia general de qualitat total, l’auditor cal que sigui hàbil per identificar qualsevol problema sistemàtic (no conformitats) i aixecar les oportunitats de millora apropiades.

Zona 1: ISO 9001 equival a competitivitat i beneficis

A una organització amb molt poca o sense “cultura de qualitat” i un sistema de gestió de qualitat que no compleix els requisits de la ISO 9001, una auditoria interna pot ser de gran ajuda a saber els passos a seguir les aconseguir el certificat ISO 9001. L’auditor ha de tenir clar que l’auditat entengui clarament quins son els requisits de la norma i perquè s’obren les no conformitats. Si l’organització pot reconèixer que resolent les no conformitats serà més competitiu, llavors és més segur que cregui i es comprometi amb el sistema de gestió, entenent els requisits de la ISO 9001, poden aconseguir fàcilment el certificat.

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*