Com implicar Direccó a la ISO 9001?

Compromís de Direcció a la ISO 9001

El lideratge de Gerència és essencial per executar amb èxit el pla de negoci. La norma ISO 9001 hi ajuda a partir de:

  • Política. La política de qualitat, encara que no sigui un requisit de la ISO 9001, hauria d’incloure la missió, visió i valors de l’organització.
  • Objectius. Interessen els objectius de qualitat a Gerència? Nosaltres els sabem fer interessants considerant els objectius del pla estratègic en objectius de qualitat.
  • Indicadors de processos. Per què no convertir els indicadors de la norma ISO 9001 en el quadre de mando? Provoca l’interès de gerència pel certificat ISO 9001.
Compromís de la Direcció en el certificat ISO 9001
Compromís de la Direcció a la ISO 9001

 Norma ISO 9001: 2015 : Lideratge de Direcció

En un certificat ISO 9001 que funciona gerència el lidera i s’hi involucra. Per aconseguir-ho, a la nova norma ISO 9001, la “Responsabilitat de la Direcció” es converteix en “Lideratge”. Implica:

  • Demostrar la implicació de Direcció a les activitats clau del sistema de gestió de qualitat enlloc d’assegurar-se que la certificat ISO 9001 funciona gràcies al Representant de la Direcció. La norma ISO 9001 deixa de funcionar de forma independent, amb una estructura dedicada expressament a la qualitat.
  • Integrar el certificat ISO 9001 a la planificació estratègica. La norma ISO 9001 integra els processos i objectius estratègics d’acord amb el pla de negoci, pla de màrqueting o pla financer. D’aquesta forma es facilita implicar a la resta de persones en l’eficàcia del seu treball.
  • Conèixer l’entorn. Al certificat ISO 9001 cal planificar els processos considerant entre altres coses: l’entorn competitiu, les tecnologies que hi ha, el marc legal en el que operem o els valors corporatius.
  • Enfoc al client. L’empresa i la norma ISO 9001 estan dirigides cap al client, garantint que es compleixen els seus requisits i expectatives sobre els nostres productes i serveis.

Per assegurar el lideratge de direcció i implantar els requisits de la norma ISO 9001:2015 nosaltres recomanem fer servir eines com consultoria ISO , auditoria ISO o formació ISO que pot ser bonificada.

Be the first to comment

Leave a Reply

La teva adreça no serà publicada.


*