EMAS – Gestió ambiental

1. Què aporta l’EMAS a la gestió ambiental.

Els principals beneficis d’un “sistema de gestió ambiental” d’acord amb el Reglament EMAS son:

 • Millora la reputació amb un EMAS. Aquesta millora l’ajudarà a vendre més i estar més valorat pels clients, l’Administració, als treballadors, inversors, premsa, grups de defensa del medi ambient i al públic en general. L’EMAS és un distintiu d’excel·lència a la gestió ambiental, reconegut per la Unió Europea
 • Millora la gestió empresarial, incorporant instruments estratègics de la gestió ambiental com la millora de la comunicació, la formació i capacitació del personal, el uso de indicadores, el control d’incompliments i la revisió per la direcció, entre altres coses, que fan que millori l’organització verificada amb EMAS
 • Estalvi de costos a partir del control i optimització que implica la gestió ambiental sobre el consum de matèries primeres i energia, optimització dels costos derivats de la gestió o tractament de residus i emissions, així com l’estalvi que suposa minimitzar, gràcies a l’EMAS, el risc d’accidents, fugues i vessaments accidentals. 
 • Complir la legislació pot suposar una millora de les relacions amb l’administració ambiental. Amb l’EMAS se adopta una política activa de gestió ambiental davant de la legislació ambiental que li puguin afectar. A la vegada augmenten les possibilitats de rebre ajudes públiques per fer actuacions ambientals. 
 • Motivació i integració del personal en implicar-lo a aconseguir uns objectius ambientals comuns i ser conscients que gràcies a les seves actuacions s’aconsegueix minimitzar els efectes negatius sobre el medi ambient.
Sistema de gestió ambiental segons verificació EMAS

Encara que el Reglament EMAS de gestió ambiental és més exigent, té uns requisits molt semblants a la norma ISO 14001. Una gestió ambiental verificada segons EMAS es pot integrar amb un Sistema de Qualitat ISO 9001, ISO 14001 i OSHAS 18001.

 2. Requisits de l’EMAS sobre gestió ambiental

Els requisits d’un “sistema de gestió ambiental” segons el Reglament EMAS no contemplats a la ISO 14001 son: ­
 • Fer una implantació per centres productius del sistema de gestió ambiental segons el reglament EMAS.
 • Compromís de l’EMAS a adoptar les “millors tecnologies disponibles” a través de la política ambiental.
 • Avaluació i registre d’efectes ambientals en el marc del sistema de gestió ambiental segons els requisits EMAS
 • Els objectius i fites de l’EMAS han de garantir millores a l’actuació ambiental.
 • Recomana l’ús d’indicadors ambientals comprensibles, inequívocs i que permetin la “comparació any a any i amb els requisits legals aplicables”. 
 • Aplicar política i procediments de gestió ambiental a subcontractistes que treballen en el propi centre. 
 • Obligació de fer una “Declaració Medi ambiental” pública de fàcil accés a qui hi estigui interessat. A la “Declaració Medi ambiental” es dona a conèixer al públic i a totes les parts interessades les seves actuacions vinculades amb la gestió ambiental i els resultats ambientals obtinguts, així com els esforços que està fent amb la finalitat de reduir el seu impacte ambiental. Destaquem dels continguts que ha de tenir la “Declaració Ambiental”:
  – Descripció de les activitats de l’organització.
  – Valoració dels problemes ambientals significatius.
  – Resum quantitatiu de dades sobre efectes ambientals.
  – Política, objectius i fites ambientals, verificats per un verificador acreditat.
  – Tendències i canvis produïts des de les últimes comunicacions. 
 • Validació anual obligatòria de la declaració pública per un verificador acreditat per EMAS

3. Links vinculats amb l’EMAS de gestió ambiental.

4. Consultoria EMAS sobre gestió ambiental

 • Consultoria ambiental EMAS per implantar i aconseguir la verificació segons el Reglament EMAS. Alguns dels nostres exemples son l’Ajuntament de Sitges i l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
 • Auditoria interna d’un sistema de gestió EMAS. Es pot fer una auditoria integrada amb ISO 9001, OSHAS 18001 o ISO 50000 de gestió energètica.
 • Formació ambiental EMAS. Formació presencial, mixta o on-line sobre gestió ambiental i EMAS. Tramitem la Fundació Tripartita.

  Què aporta el certificat Q de Qualitat Turística?

  1. Què és el certificat Q de Qualitat Turística?

  El certificat Q de Qualitat Turística és el reconeixement per part d’un certificador independent del compliment dels requisits de les normes de Qualitat Turística. El “certificat Q” aporta als establiments turístics prestigi, diferenciació, fiabilitat, rigorositat i promoció per part de l’ICTE amb l’objecte de reforçar la imatge de la “Q” davant del consumidor final.

  Els establiments amb el certificat Q de Qualitat, han passat unes estrictes auditories que asseguren que la prestació del servei turístic és garantia de qualitat, seguretat i professionalitat. Tot això per assegurar als clients la millor experiència turística possible.

  Els sectors normalitzats pel certificat Q de Qualitat son: Agències de viatge, Allotjaments Rurals, Balnearis; Càmpings; Camps de Golf, Convention Bureaux, Empreses de Temps Compartit, Espais Naturals Protegits, Estacions d’Esquí i Muntanya, Guies de Turisme, Hotels i Apartaments Turístics, Instal·lacions Nàutiques Esportives, Oci Nocturn. Oficines d’Informació Turística, Palaus de Congressos, Patronats de Turisme, Platges, Restaurants, Transport Turístic per carretera, Turisme Actiu.
  Certificat Q de Qualitat Turística de l’ICTE

  2. Què aporta el certificat Q de Qualitat?

  Per poder treure profit d’un certificat Q de Qualitat, cal que Direcció hi cregui realment en ell i que apliqui els criteris de la norma tant en el treball diari com a la millora continua.

  El certificat Q de Qualitat turística, aporta:
  • Ajuda a diferenciar-se de la competència perquè el certificat Q implica la millora continua cap a la satisfacció dels clients, a partir dels serveis i qualitat dels establiments turístics.  El certificat Q implica una millora de la reputació de l’establiment i a promocionar-lo.
  • Augmentar els clients i aconseguir fidelitzar-los.  Un certificat Q interioritzat aconsegueix resultats amb els clients perquè la Q de Qualitat Turística està molt enfocada sobretot a la satisfacció dels clients.
  • La millora continua del servei turístic, degut a que el certificat Q implica el compromís de la millora continua on s’impliquen activitats habitualment no associades amb la qualitat com ara el pla estratègic o les prioritats d’inversió.
  • Motivar i implicar al personal. El personal es imprescindible per aconseguir l’èxit del certificat Q. Per millorar la seva implicació, crec que caldria fer dinàmiques de participació més actives i efectives.
  • Millora la gestió. Implantar un Sistema de Gestió que incorpora les bones pràctiques que garanteixen la qualitat dels productes i serveis que s’ofereixen a partir de la prevenció de riscos i l’optimització de recursos. El certificat Q es pot integrar amb altres normes com la ISO 9001 i la ISO 14001.

  3. Links vinculats amb el certificat Q de Qualitat Turística.

  Qualitat de les platges, banderes i certificacions

  Què implica la qualitat de les platges?

  La qualitat de les platges fan que quan hi vas, tinguis ganes de tornar-hi. Cada vegada està més valorada, perquè:

  • L’usuari de la platja ha canviat i busca platges diferents, amb personalitat, dinàmiques, segures, capaces de generar una bona experiència i la interacció social.
  • La gestió de les platges és complexa perquè hi intervenen moltes administracions.
  • Hi ha una demanda de transparència i optimització de recursos que implicant noves estructures organitzatives a la gestió local implantant una gestió integral i integrada, ambientalment sostenible.
  • La qualitat de les platges implica satisfer als usuaris i grups d’interès.
  • Professionalització i lideratge
  • Millora continua dels serveis i de la qualitat.

  Normalment visualitzem la qualitat de les platges perquè té certificats, reconeixements i banderes.

  Qualitat de les platges: Bandera Blava, ISO 14001, EMAS, ISO 9001, Q
  Qualitat de les platges

  Què volen dir les banderes que hi ha a la platja?

  Normalment quan anem a la platja veiem moltes banderes que indiquen la qualitat de les platges. Sabem què vol dir cada una d’elles?

  • Bandera Estat de la Mar sobre la idoneïtat del bany. Mesura l’estat del mar, no la qualitat de les platges. Es segueixen es criteris establerts per la Generalitat de Catalunya:
   • Bandera verda. Indica que les condicions per banyar-se són bones.
   • Bandera groga, per indicar precaució en banyar-se, ja sigui per nedar o bussejar. 
   • Bandera vermella, significa que el bany està prohibit per a tothom, tant per nedar com per bussejar.
  • Bandera Blava. És el reconeixement de qualitat de les platges més conegut pels usuaris i turistes. Implica una auditoria anual, a la que es verifica que es compleixen els requisits de la Bandera Blava, no valorant la millora continua de la platja. 
  • Bandera ISO. El certificat ISO 9001 (implica la gestió de la qualitat enfocada als processos de la platja) i el certificat ISO 14001 (Gestió medi ambiental) impliquen la millora continua dels serveis i de la gestió ambiental de les platges. El certificat ISO implica una auditoria anual d’una certificadora independent que verifiquen la qualitat de les platges i la millora continua de les instal·lacions, qualitat d’aigües, sorra, serveis, gestió de residus, etc.
  • Bandera EMAS (Sistema d’Eco gestió i Auditoria) es el reconeixement més prestigiós de gestió ambiental obtingut després d’una auditoria independent anual i una inscripció a un registre europeu. Quan es vol obtenir la verificació EMAS, cal fer una Declaració Ambiental on consten els resultats de qualitat de les platges EMAS a més d’un resum de la seva gestió. Aquesta Declaració és un document públic, ja que l’EMAS implica una aposta per la comunicació i la transparència cap a l’opinió pública.
  • Bandera Q de Qualitat Turística, d’acord amb la norma ISO 13009. La “Q” implica una auditoria estricte sobre la qualitat de les platges sobre tots aquells serveis que afecten als seus usuaris: serveis de neteja i recollida selectiva de residus, seguretat i salvament, informació, qualitat de les aigües i sorra, instal·lacions i equips, a més d’accessos i oci. La Q de Qualitat assegura als usuaris de la platja, la millor experiència turística possible.
  • Bandera SICTED. El distintiu de compromís de qualitat de les platges del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED) acredita que els destins i empreses han superat una avaluació externa demostrant el nivell de qualitat a les platges requerit per millorar l’experiència i satisfacció del turista.